Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

172

Bác ái (tiếng Latinh: Caritas nghĩa là “tình yêu cao cả, rộng khắp”, đôi khi cũng được gọi là đức mến) theo thần học Ki-tô giáo được hiểu là “tình...

 

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>