Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

397

Qua Lời Tổng Nguyện của ngày lễ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã dùng ngôi sao chỉ đường, mà mặc khải...

 

70

“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi?”. Trong “Growing Strong in the Seasons of Life”, tạm dịch, “Lớn Lên Mạnh Mẽ Bốn Mùa Cuộc Sống”, Charles Rozell Swindoll viết, “Có một số món quà mà bạn có...

 

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>