Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Suy tư và cầu nguyện: Mùa giáng sinh lần hạt năm sự vui

z5018751238645934c36895c6ee338abda1a626ad7d90e1

Trong Mùa Giáng Sinh, chúng ta cùng với Mẹ Mân Côi lần hạt Năm Sự Vui. Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến gặp gỡ Đức Kitô trong các mầu nhiệm của Người. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm Hài Nhi ở Bêlem trong Năm Sự Vui, chúng ta cũng khao khát đón nhận, bảo vệ, cổ võ sự sống, và mang lấy gánh nặng của các trẻ em đang đau khổ trên toàn thế giới.

Năm Sự Vui mang dấu ấn của niềm vui tỏa chiếu từ mầu nhiệm Nhập Thể. Điều này quá rõ ràng ngay từ biến cố Truyền Tin, qua lời chào của sứ thần: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng! Toàn thể lịch sử cứu độ, và toàn thể lịch sử thế giới đều quy hướng về lời chào này và niềm vui được vỡ òa: khi Đức Maria khiêm nhường thưa tiếng “xin vâng”.

 z501874811567526110b1c3fcc59ff923767ddc4d6719f1

Đời sống của Hội Thánh phải được diễn ra trong bầu khí vui tươi của cuộc hội ngộ giữa hai bà mẹ, đã khiến cho Gioan còn trong dạ mẹ nhảy lên vui sướng, và của niềm vui vì Đấng Cứu Độ đã giáng sinh cho chúng ta trong tiếng hát ca của các thiên thần nơi hang Bêlem.

z501874970877574c4acf8c6ece336f159ced9891be093

Tuy nhiên, đời sống của Hội Thánh không chỉ toàn niềm vui, nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó những bị kịch, như hai mầu nhiệm sau cùng của Năm Sự Vui: lời tiên báo của cụ già Simêon khi Hài Nhi được dâng vào Đền Thánh: Đức Kitô sẽ trở nên dấu chỉ bị nhiều người chống báng, và một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Mẹ.

z50187542465977e2de634e91fc71f4450a44b3cd7d3d2Bi kịch xen lẫn niềm vui khi tìm được Con trong Đền Thánh và nhận được mặc khải về mầu nhiệm của Con, trong tư cách là người Con hiến thân trọn vẹn cho công việc của Chúa Cha, khiến Đức Maria và thánh Giuse không thể nào hiểu nổi (x. Lc 2,50).

z50187803698304bc70fdfc52ae32fe8ac1f37f96acdb0

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, xin Chúa cho chúng ta biết cùng Mẹ chiêm ngắm các mầu nhiệm Năm Sự Vui với lòng sốt mến, để chúng ta luôn được thúc đẩy, và luôn quy hướng về niềm vui của mầu nhiệm Nhập Thể, cùng điềm báo trước của mầu nhiệm Khổ Nạn.

 Ước gì khi lần Chuỗi Mân Côi Năm Sự Vui trong Mùa Giáng Sinh, chúng ta luôn nhớ rằng: Hội Thánh của Đức Kitô tiên vàn là loan báo Tin Mừng, mà trung tâm và toàn bộ nội dung của Tin Mừng là con người Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm, và là Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

278    29-12-2023