Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Ta Khát

image0-112345678
Lạy Chúa,

Từ trên cao thập tự giá, cái khát của Chúa phải nói là đến tột cùng.  Không chỉ là cái khát của thể xác, nhưng nỗi khát tinh thần mà Chúa muốn nơi con người, vượt qua gấp bội phần cơn khát thể xác của Chúa.

Hôm nay cũng như từ hai ngàn năm trước Chúa vẫn còn cất cao tiếng thét “Ta khát.” Chúa vẫn đang là khát con, khát lắm, khát vô cùng. Khát cho phần rỗi linh hồn con, khát cho ơn cứu độ của con, khát cho tình con với Chúa và khát cho tình con với người.

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

86    30-03-2024