Sidebar

Thứ Tư
21.02.2024

42

“Có nhiều lý do khiến Chúa không nên gọi bạn. Nhưng đừng lo! Ngài là Chúa hơn là Sếp. Ngài không tính lãi, lỗ; không thành kiến, thù dai, hay chảnh choẹ. Bạn có thể làm những...

 

44

“Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con!”. Trong “Rock of Ages”, “Đá Tảng Của Các Thế Hệ”, Toplady viết, “Những an ủi Chúa dành cho...

 

37

Eric Hoffer nói, “Cảm giác vội vã thường không phải là kết quả của việc ‘sống một cuộc sống đầy đủ’; ngược lại, nó sinh ra từ một nỗi sợ...

 

45

Thật không thể tưởng tượng, những gì Gióp than thở, ai oán - bài đọc một - được gọi “Đó là lời Chúa!”. Vậy mà điều nực cười là, ngay khi bài đọc kết thúc, cộng đoàn...

 

60

Nói về cái chết của Gioan Tẩy Giả, một nhà tu đức viết, “Ai cố giữ sự sống cho mình, bảo vệ nó như ông vua tham tàn hay người...

 

1 2 3 4 5 6 > >>