Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

76

“Thật là ngốc!”. Kính thưa Anh Chị em, Thật khó để tưởng tượng Chúa Giêsu gọi ai đó là “ngốc”, nhưng thực sự là Ngài đã nói...

 

75

“Hãy đi và làm như vậy!”. Trong cuốn “Facing Loneliness”, “Đối Mặt Với Cô Đơn”, J. O. Sanders viết, “Vòng lẩn quẩn của các thú vui hoặc thu tích của cải đều là...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>