Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

85

“Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị!”. Socrates, ông tổ triết Tây, không viết ra bất cứ điều gì;...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>