Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

1122

“Ngài đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng...

 

357

“Ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay giết chết?”

 

876

“Ai vả con má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó...

 

272

“Chúc tụng Danh Thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời!”

 

302

“Tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi; cũng như tôi nghĩ, tôi không xứng đáng đi mời Thầy,...

 

291

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để tất cả những ai tin vào Con của Ngài, thì...

 

243

“Có nhóm Mười Hai cùng đi với Ngài, có cả mấy phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần...

 

262

“Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi...