Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

326

“Thầy để lại bình an cho các con”; “Thầy ban cho các con không như thế gian ban...

 

261

“Tôi là bánh ban sự sống. Ai đến với Tôi sẽ không hề đói; ai tin vào Tôi sẽ không...

 

392

“Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi, ‘Ở đây các con có gì ăn...

 

357

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu...

 

355

“Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng”.

 

300

“Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao...