Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

206

Trên xe lửa, một tu sĩ già vô tình phạm một lỗi nhỏ về luật hành lý; một nhân viên mắng thầy không thương xót. Tu sĩ trẻ ngồi bên nói, “Thầy cho anh ta một bài...

 

93

Trong “No Cross, No Crown”, “Không Thập Giá, Không Vương Miện”, William Penn viết, “Không ai thích hợp để chỉ huy người khác nếu...

 

78

Một giáo sư hỏi một thiếu nữ tân tòng, “Có phải cô là một tội nhân trước khi tin nhận Chúa?”; “Vâng, thưa ngài!”. “Bây giờ, cô vẫn là một tội nhân?”; “Vâng, hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình là một tội...

 

104

“Mọi con đường trong cuộc đời đều kết thúc ở nấm mồ. Những con đường tôn giáo, danh vọng và thành công không bao giờ có thể đưa bạn qua thung lũng...

 

149

“Các mục đồng gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ”. J. Swanson tâm sự, “Lớp Giải Phẫu học có một bức hình gồm tên, vị trí xương và gân trên cơ thể con người. Nó ở đó suốt học kỳ, không ai đề...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>