Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

102

“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán!”. Gặp gỡ các Giám mục Armeni ngày 28/02/2024. Đức Phanxicô cảnh giác về...

 

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>