Sidebar

Chúa Nhật

26.06.2022

379

Một trong những Phép lạ Thánh Thể cổ xưa nhất mà các thánh tích vẫn còn được lưu giữ đã diễn ra tại Lanciano. Phép lạ này cổ xưa đến nỗi một tài liệu lịch sử...

 

187

Liệu một người có thể cho trôi đi khỏi mình tất cả, để có thể đạt được khả năng êm đềm cho trôi đi mọi...

 

309

"Tinh thần thì siêu việt. Tinh thần gắn bó vào thực tại ‘vô phương thấu đạt’ vì tinh thần thôi thúc vượt lên trên đối tượng hiện hữu nhận...

 

3181

Phê-rô chối Thầy, một sự kiện khó quên. Khó quên đối với chính ông và cũng khó quên đối với nhân loại. Dù xảy ra đã khá lâu, nhưng vẫn luôn là đề tài lý thú. “Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn...

 

1 2 3 >