Sidebar

Thứ Tư
22.03.2023

690

Một trong những Phép lạ Thánh Thể cổ xưa nhất mà các thánh tích vẫn còn được lưu giữ đã diễn ra tại Lanciano. Phép lạ này cổ xưa đến nỗi một tài liệu lịch sử...

 

377

Liệu một người có thể cho trôi đi khỏi mình tất cả, để có thể đạt được khả năng êm đềm cho trôi đi mọi...

 

426

"Tinh thần thì siêu việt. Tinh thần gắn bó vào thực tại ‘vô phương thấu đạt’ vì tinh thần thôi thúc vượt lên trên đối tượng hiện hữu nhận...

 

< 1 2 3 4 >