Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Tại sao các Tổng lãnh Thiên thần được mừng kính vào ngày 29 tháng 9?

shutterstock465504437
Steve estvanik | Shutterstock


Ban đầu ngày lễ này chỉ dành cho
Tổng lãnh Thiên thần Michael, nhưng sau đó Tổng lãnh Thiên thần Gabriel và Tổng lãnh Thiên thần Raphael đã được thêm vào ngày lễ mừng kính này.

Kinh Thánh đề cập đến ba Tổng lãnh Thiên thần là Michael, Gabriel và Raphael. Mỗi vị thiên thần có một sứ mệnh riêng biệt trong lịch sử cứu độ, nhưng ngày nay các ngài vẫn tiếp tục sứ mệnh cứu giúp của mình trên khắp thế giới, mặc dù chúng ta có thể không nhìn thấy được công việc thiêng liêng vô hình của các ngài.

Nghi Lễ Rôma của Giáo Hội Công Giáo đã ấn định ngày 29 tháng 9 là ngày mừng kính các Thánh Michael, Gabriel và Raphael, những Tổng lãnh Thiên thần. Trong nhiều thế kỷ, ngày này chỉ được dành riêng cho Thánh Michael, như Từ điển Bách khoa Công giáo giải thích.

Sách Nghi Lễ Gêlasiô (thế kỷ thứ bảy) tổ chức mừng kínhThánh Tổng lãnh Thiên thần Michael (S. Michaelis Archangeli), và Sách Nghi Lễ Grêgôria (thế kỷ thứ tám) cũng ghi nhận dịp “Cung hiến Thánh đường Thánh Tổng lãnh Thiên thần Michael” (Dedicatio Basilionis S. Angeli Michaelis), vào ngày 29 tháng 9. Một bản viết tay ở đây còn thêmvào via Salaria”. Nhà thờ Via Salaria này cách thành phố [Rome] sáu dặm về phía bắc; vào thế kỷ thứ chín, ngôi nhà thờ được gọi là "Vương cung Thánh đường Tổng lãnh Thiên Thần vào thế kỷ thứ bảy" (Basilica Archangeli in Septimo). Nó đã biến mất một ngànnăm trước.

Ngày 29 tháng 9 đã trở thành ngày lễ chính của Thánh Michael, để tưởng nhớ dịp cung hiến ban đầu của ngôi nhà thờ trên bờ biển Salaria.

Lễ Thánh Michael vào ngày 29 tháng 9 vào thời Trung Cổ đã trở thành một ngày lễ buộc, nhưng việc ấn định này cuối cùng đã bị bãi bỏ.

Sau Công Đồng Vaticanô II, Giáo Hội muốn làm nổi bật hơn nữa về cả ba vị Tổng lãnh Thiên thần nên đã họp mừng các ngài cùng với nhau vào ngày 29 tháng 9. Trước đây, Thánh Gabriel và Thánh Raphael đã có các lễ riêng vào các thời điểm khác nhau trong năm.

Bây giờ các ngài được mừng kính vào một ngày duy nhất, và cũng nhằm kết nối các ngài với ngày lễ lân cận mừng kính các Thiên thần Hộ thủ vào ngày 2 tháng 10.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (29/9/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

1023