Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Tại sao Đức Gioan Phaolô I lại dùng tiếng Latinh cho bài giảng đầu tiên của mình trong cương vị giáo hoàng?

popejpi
 PUBLIC DOMAIN


Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I chỉ  hai bài giảng trong triều đại giáo hoàng ngắn ngủi của mình, và ngài đã bắt đầu bài giảng đầu tiên bằng tiếng Latinh.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I chắc chắn là một trong những vị giáo hoàng ít được biết đến nhất trong thời gian gần đây, chủ yếu do triều đại ngắn ngủi của ngài trong tư cách giáo hoàng của Giáo Hội Công Giáo.

Tuy nhiên, có một số khía cạnh thú vị về Đức Gioan Phaolô I, vị giáo hoàng sẽ được tuyên phong chân phước vào ngày 04 tháng 9 năm 2022 tới đây.

Đơn cử như việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I chỉ giảng có hai bài, một bài trong Thánh lmở đầu sứ vụ Thánh Phêrô của mình và bài thứ hai là trong Thánh lễ Đón nhận Sứ vụ Thánh Phêrô ở Rôma.

Điều thú vị là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I đã mở đầu bài giảng đầu tiên của mình bằng tiếng Latinh.

Sau một vài đoạn, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I chuyển sang tiếng Ý và nói rằng, Chúng ta đã bắt đầu bài giảng này bằng tiếng Latinh, bởi vì, như đã biết, đâyngôn ngữ chính thức của Giáo Hội và là một cách thức hiển nhiên và hiệu quả để thể hiện tính phổ quátduy nhất của Giáo Hội.

Những lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I dường như đã lặp lại Hiến chế về Phụng Vụ Thánh - Sacrosanctum Concilium - của Công đồng Vaticanô II, trong đó nêu rõ, Việc dùng tiếng Latinh, trừ luật riêng, phải được duy trì trong các Nghi Lễ Latinh.” (số 36)

Thông thường, các tài liệu chính thức của Đức Giáo hoàng được viết bằng hoặc dịch sang tiếng Latinh, nhưng các bài giảng thì thường sử dụng tiếng Ý, hoặc bằng ngôn ngữ địa phương (nếu Đức Giáo hoàng đang đi công tác).

Đây là lý do tại sao thật thú vị khi Đức Gioan Phaolô I lại nói vài đoạn bằng tiếng Latinh trong bài giảng đầu tiên của ngài với tư cách là giáo hoàng.

Tiếng Latinh tiếp tục được sử dụng ở Vatican và vẫn là ngôn ngữ chính thức trong Nghi Lễ Rôma của Giáo Hội Công Giáo.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (01/9/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

303