Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Tại sao lễ kính Thánh Maria Mađalêna ban đầu lại có Kinh Tin kính?

marymag
 jorisvo | Shutterstock


Theo lịch sử, Kinh Tin kính được đọc vào ngày 22 tháng 7,
một kinh vốn được dành cho các lễ trọng và Chúa nhật.

vào năm 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nâng bậc lễ hiện tại của Thánh Maria Mađalêna trong phụng vụ lên thành một ngày “lễ kính”, nhưng trong quá khứ, Giáo Hội thậm chí còn chú trọng hơn đến ngày lễ này.

Lễ kính bậc lễ cao thứ hai trong phụng vụ, và bao gồm việc đọc hoặc hát Kinh Vinh danh.

Bài thánh thi này nêu bật chủ đề “vui mừng” của ngày lễ và được đưa vào tất cả các lễ kính và lễ trọng, bao gồm cả Chúa nhật.

Tuy nhiên, một phần của phụng vụ hiện nạy chỉ được dành cho các lễ trọng và Chúa nhật là việc đọc Kinh Tin kính (“Tôi tin kính một Thiên Chúa...”).

Tuy nhiên, trong nhiều thế kỷ, Giáo Hội lại đọc Kinh Tin kính vào ngày lễ Thánh Maria Mađalêna!

Sách lHằng ngày của Nhà xuất bản Thánh Anrê năm 1954 xác nhận phong tục này.

[...]Đức Kitô đã gọi thánh nữ bằng chính tên của thánh nữ, và trao cho thánh nữ sứ mệnh báo tin cho các môn đệ về sự Phục sinh của Người. Đây có lẽ là lý do tại sao Kinh Tin kính được đọc lên trong Thánh lễ hôm nay, giống như trong các Thánh lễ của các Tông đồ.

Cha F.X. Lasance cũng thuật lại điều này trong Sách Lễ năm 1945.

Người Hy Lạp đặt cho Thánh nữ Maria Mađalêna danh hiệu ‘như một tông đồ’ bởi vì thánh nữ là người đầu tiên loan báo cho thế giới và cho chính các tông đồ về sự phục sinh của Chúa. Vì lý do này, Kinh Tin kính được đọc lên trong Thánh lễ hôm nay, cũng như trong Thánh lễ của các tông đồ.

Có vẻ như vì Thánh nữ Maria Mađalêna là “Tông đồ của các Tông đồ”, nên trước đâyThánh nữ Maria Mađalêna đã được mừng kính cách đặc biệt với Kinh Tin kính, việc này nhằm tôn vinh vai trò của thánh nữ trong vai trò là người đầu tiên công bố sứ điệp vui mừng của Lễ Phục sinh.

Mặc dù phụng vụ hiện nay không có đặc điểm cụ thể như thế, nhưng thật tốt khi thấy ngày lễ của Thánh nữ Maria Mađalêna đã được khôi phục lại vị trí nổi bật của mình.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (22/7/2021)
Lược dịch: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

1269    22-07-2022