Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Tại sao lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết được cử hành vào ngày 29 tháng 8?

stjb
 Public Domain


Nhiều truyền thuyết địa phương cho rằng đầu của
Thánh Gioan Tẩy Giả đã được tìm thấy vào ngày 29 tháng 8 năm 452.

Trong khi sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả được mừng kính vào ngày 24 tháng 6 hàng năm, thì việc ngài bị trảm quyết lại được mừng kính vào ngày 29 tháng 8.

Tại sao lại vậy?

Theo Sách lễ Hàng ngày của Nhà xuất bản Thánh Anrê (St. Andrew Daily Missal), ngày 29 tháng 8 được chọn vì đó là ngày tìm thấy đầu của Thánh Gioan Tẩy Giả.

Thánh nhân bị giết vào khoảng thời gian của Lễ Vượt qua, một năm trước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, nhưng cho đến nay ngày lễ về cái chết của thánh nhân vẫn được giữ vào dịp kỷ niệm việc tìm thấy đầu của ngài tại Emesa, Syria vào năm 452.

Từ điển Bách khoa Công giáo bổ sung thêm một số chi tiết còn thiếu trong câu chuyện này.

Rất khó xác định điều gì đã xảy ra với đầu của vị Tiền hô. Nicephorus (I, ix) và Metaphrastes nói rằng Hêrêđia đã chôn đầu của Thánh Gioan Tẩy Giả trong pháo đài Machaerus; những người khác nhấn mạnh rằng đầu của Thánh Gioan Tẩy Giả đã được chôn cất trong cung điện của Hêrôđê tại Giêrusalem; nơi đó đầu của Thánh Gioan Tẩy Giả được tìm thấy dưới thời trị vì của Constantine, và do đó được bí mật đưa đến Emesa, ở Phoenicia, nơi mà đầu của Thánh Gioan Tẩy Giả được cất giấuvẫn không được biết đến trong nhiều năm, cho đến khi được khám phá vào năm 453. Trong nhiều câu chuyện không đồng nhất liên quan đến thánh tích này, thật chẳng may là những câu chuyện không xác thực lại chiếm ưu thế; sự khác biệt giữa những câu chuyện như thế nằm ở gần như mọi điểm, khiến vấn đề trở nên phức tạp đến mức khó giải quyết.

Các Kitô hữu Đông phương cũng có truyền thống tương tự, ngoại trừ việc họ còn cử hành một lễ vào ngày 24 tháng 2, được gọi là Cuộc phát hiện thứ nhất và thứ hai về phần Đầu Đáng kính của Thánh Gioan, vị Ngôn sứ, Tiền hô và Người rửa tội Thánh thiện Vinh hiển của Chúa.

Một số Kitô hữu Đông phương thậm chí còn cử hành “Cuộc phát hiện thứ ba về đầu của Thánh Gioan Tẩy Giả sau nhiều năm bị cất giấu.

Bất kể những tuyên bố này có đúng hay không, Giáo Hội vẫn tiếp tục tưởng nhớ việc Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết vào ngày 29 tháng 8 nhằm tôn vinh sự dấn thân cho chân lý và vai trò “tiền hô” của ngài đối với Chúa Giêsu Kitô.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (29/8/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

1636    29-08-2022