Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Tại sao ngày 29 tháng 6 là ngày lễ buộc đối với một số người Công giáo?

stspetpau
 YoDash | Shutterstock


Ở Anh, Scotland và xứ Wales,
Lễ trọng mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô là một ngày lễ buộc, trong khi đây không phải là một ngày lễ buộc ở Hoa Kỳ.

Trong Giáo Hội Công Giáo Rôma, ngày 29 tháng 6 được cử hành như một ngày Lễ trọng mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô và đã là một phần của niên lịch phụng vụ từ thế kỷ III hoặc IV. Ngày này được xem như một ngày lễ nền tảng của Giáo Hội, vì ngày này làm nổi bật hai trong số những trụ cột của Giáo Hội sơ khai, Thánh Phêrô Tông đồ và Thánh Phaolô Tông đồ.

Trong nhiều thế kỷ, ngày lễ này được coi là một ngày lễ buộccho nay vẫn còn là như thế ở nhiều nơi trên thế giới, chẳng hạn như ở Anh, Scotland và xứ Wales.

Bộ Giáo Luật 1983 liệt kê ngày này là ngày lễ buộc.

Theo truyền thống tông đồ, mầu nhiệm Vượt Qua được cử hành trong ngày Chúa Nhật, ngày đó phải được giữ như là ngày lễ buộc chính yếu trong Giáo Hội toàn cầu. Và cũng phải giữ như là ngày lễ buộc chính yếu những ngày lễ Sinh Nhật Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, lễ Hiển Linh, lễ Thăng Thiên, lễ Mình và Máu Rất Thánh Đức Kitô, lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm và lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lễ Thánh Giuse, lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và sau cùng là lễ các thánh.

(Điều 1246 §1)

Thế nhưng, Điều 1246 §2 còn thêm rằng , Tuy nhiên, với sự phê chuẩn trước của Tòa Thánh, Hội đồng Giám mục có thể hủy bỏ hoặc chuyển một số lễ buộc sang ngày Chúa Nhật.

Đây là điều mà nhiều giám mục trên thế giới đã làm trong vài thế kỷ qua, kể cả Hoa Kỳ.

Một trong những lý do cho sự huỷ bỏ này là vì ngày 29 tháng 6 vốn không được chú trọng như là ngày nghỉ lễ ở Hoa Kỳ, và có thể tạo ra nhiều vấn đề với việc tham dự Thánh lễ vào ngày đó.

Hơn nữa, cũng không tồn tại một lòng sùng kính phổ biến mạnh mẽ đối với những vị thánh này ở Hoa Kỳ khi so sánh với những nơi khác như Rôma, Ý (nơi ngày 29 tháng 6 là ngày nghỉ lễ của thành phố), hay thậm chí như ở Anh.

Với sự khôn ngoan của mình, Giáo Hội đã ủy thác lại việc quyết định các ngày lễ buộc cho các giám mục địa phương, tin tưởng rằng các ngài vốn am hiểu các tín hữu của mình hơn và có thể đưa ra những quyết định thích hợp trong niên lịch địa phương.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (29/6/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

658