Sidebar

Thứ Hai
26.09.2022

Tại sao Thánh Gioakim và Anna lại được mừng kính vào ngày 26 tháng 7?

sts-gioakim-va-anna
 Philippe Lissac | GODONG


Trong nhiều thế kỷ,
Thánh Gioakim và Anna đã được mừng kính vào những ngày lễ riêng biệt, cho đến khi cuối cùng ngày lễ của các ngài được kết hợp lại để mừng chung trong niên lịch phụng vụ gần đây nhất.

Thánh Gioakim và Anna được coi là ông bà của Chúa Giêsu, là song thân của Đức Trinh Nữ Maria.

Người ta biết rất ít về cuộc đời của các ngài, vì các ngài không được đề cập đến trong Kinh Thánh.

Tuy nhiên, Giáo Hội đã tôn kính các ngài như những vị thánh từ thời sơ khai, và định ra nhiều ngày mừng kính khác nhau trong niên lịch dành cho các ngài.

Theo Bách khoa Toàn thư Công giáo, Thánh Gioakimnhiều ngày mừng lễ trong suốt lịch sử.

Thánh Gioakim được người Hy Lạp tôn kính từ rất sớm, lễ của ngài được cử hành vào ngày sau sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria [ngày 09 tháng 9]; người Latinh thì từ tốn hơn trong việc đón nhận ngày lễ này vào niên lịch của mình, dù đôi khi người Latinh lại mừng lễ của các ngài vào ngày 16 tháng 9 và vào ngày 09 tháng 12. Khi Đức Giáo Hoàng Juliô II ấn định ngày lễ này vào ngày 20 tháng 3, thì năm mươi năm sau đó ngày lễ này đã bị bãi bỏ, nhưng lại được phục hồi bởi Đức Grêgôr XV (1622), được quy định bởi Đức Clêmentê XII (1738) vào Chúa nhật sau Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, và cuối cùng được Đức Lêô XIII nâng lên bậc lễ thứ hai (01 tháng 8 năm 1879).

Thánh Anna có ít ngày mừng lễ hơn trên niên lịch, bao gồm cả ngày 26 tháng 7, ngày hiện nay được dùng mừng kính ngài.

Ngày lễ của Thánh Anna được mừng kính ở Đông phương vào ngày 25 tháng 7, có thể là ngày cung hiến thánh đường đầu tiên dành cho ngài tại Constantinople hoặc dịp kỷ niệm ngày đón rước các thánh tích được cho là của ngài ở Constantinople (710)... Ngày lễ hiện nay của thánh nữ (ngày 26 tháng 7), vốn chịu ảnh hưởng của từ cuốn “Huyền thoại Vàng son” (Golden Legend), được ghi nhận lần đầu tiên vào thế kỷ XIII.

Trong khi lịch phụng vụ mới kết hợp các ngày lễ của Thánh Gioakim và Anna vào ngày 26 tháng 7, thì Giáo hội Đông phương cũng đã cử hành lễ nhớ dành cho các ngài vào một ngày duy nhất.

Người Hy Lạp giữ lại cùng một ngày lễ dành cho Thánh Gioakim và Thánh Anna vào ngày 09 tháng 9.

Ngày lễ này còn được gọi là Ngày lễ chung (Synaxis) của Thánh Gioakim và Anna, nhằm xác nhận mối liên hệ của các ngài với Đức Mẹ Maria vì sinh nhật của Đức Mẹ được mừng kính vào ngày 08 tháng 9.

Hiện nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dùng ngày lễ 26 tháng 7 này để tôn vinh những bậc ông bà và những đóng góp của họ đối với xã hội.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (26/7/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

332