Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Tại sao Thánh Kinh có tên gọi là “Thánh Kinh?”

 

Tại sao Thánh Kinh có tên gọi là “Thánh Kinh”Tại sao Thánh Kinh có tên gọi là “Thánh Kinh”

 

 

Dù con số thống kê có thay đổi từ số này qua số kia thì quyển Thánh Kinh vẫn là quyển sách được bán nhiều nhất và được phân phối nhiều nhất trên thế giới. Được dịch ra gần như hầu hết các ngôn ngữ, Thánh Kinh là quyển sách đầu tiên được in ra và là một tác phẩm hoàn vũ. Gần như ai cũng có một quyển Thánh Kinh và cũng đọc một vài đoạm nhưng ít ai biết nguồn gốc tên của nó.

Tiếng Pháp là “bible” đến từ chữ la-tinh là “biblia”, chữ biblia đến từ chữ Hy Lạp biblion(βιβλίον) có nghĩa đơn giản là “sách”. Có thể từ rất sớm, ngay từ thế kỷ thứ 3, Sách Thánh đã được các tín hữu kitô thâu thập lại với tên Hy Lạp Ta Biblia (τὰ βιβλία), một chữ theo số nhiều, có nghĩa là “các quyển sách”. Qua dòng thế kỷ, hai thành ngữ được dùng song song để chỉ Sách Thánh: biblia sacra (sách thánh) tiếng la-tinh và biblia to hagia (sách thánh) tiếng Hy Lạp.

Cũng hơi lạ, một quyển sách thiêng liêng như quyển Thánh Kinh lại mang một cái tên tầm thường. Tuy nhiên phải nhớ lại nguồn gốc của nó, việc gọi tên này là để cho thấy Sách Thánh không phải là một quyển sách như các sách khác, nhưng là quyển sách tiêu biểu. Đó là quyển sách giữa các sách, quyển sách lớn nhất.

Chữ biblia mang số nhiều trong tiếng la-tinh và Hy Lạp nhưng qua tiếng Pháp thì lại mang số ít để chỉ định, đây là quyển sách chính nó gom lại của nhiều sách khác. Người công giáo nhìn nhận 73 quyển, đi từ sách Sáng Thế đến sách Khải Huyền. Như thế chỉ một mình quyển Thánh Kinh đã tự nó là một thư viện!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

1256    26-02-2018