Sidebar

Chúa Nhật

22.05.2022

Tại sao Thánh Phaolô lại làm nghề thợ dệt lều?

web3aquilaandpriscillasaintpaulwiki
 J. Sadeler | Wellcome Collection gallery | CC BY 4.0 via Wikipedia


Để hỗ trợ sứ vụ công
khai của mình, Thánh Phaolô đã dựa vào kỹ năng dệt lều, một nghềngài đã học được khi còn trẻ.

Người ta biết rất ít về những năm tháng đầu đời của Thánh Phaolô, nhưng điều chắc chắn là ngài đã học nghề dệt lều khi sống ở quê hương Tarsus.

Thánh Luca đề cập đến kỹ năng này của Thánh Phaolô nơi bài tường thuật của mình trong sách Công vụ Tông đồ.

Ông Phaolô đến thăm hai ông bà [Aquila và Priscilla], và vì cùng nghề, nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc: họ làm nghề dệt lều(Cv 18,2-3)

Frederic Farrar giải thích trong cuốn sách vào thế kỷ 19 với tên gọi Cuộc đời và Sự nghiệp của Thánh Phaolô rằng vùng Tarsus được biết đến với nghề dệt lều trong thế giới cổ đại.

Ngành sản xuất chủ yếu của thành phố là dệt dạ, trước hết là dây thừng, sau đó là các tấm lều và quần áo, tất cả đều được làm từ lông của vô số những đàn dê ở vùng Tarsus.

Điều thú vị là Thánh Phaolô học được nghề này không phải để làm giàu, nhưngmột nghề “dự phòng”, có thể dùng vào những lúc cần thiết.

Học nghề là một bổn phận mà các Rabbi bắt buộc đối với cha mẹ của mỗi cậu bé Do Thái. Sự khôn ngoan của quy tắc này trở nên rõ ràng trong trường hợp của Thánh Phaolô, cũng như chắc chắn là của hàng trăm người Do Thái khác, khi những thay đổi và cơ hội của cuộc sống buộc ngài phải tự kiếm kế sinh nhai bằng công việc lao động chân tay.

Sau này trong những chuyến hành trình của mình, Thánh Phaolô đã sử dụng kỹ năng dệt lều như một lợi thế dành cho mình, để không trở nên là gánh nặng cho cộng đoàn mà ngài đang viếng thăm.

Chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật. Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em. (2 Tx 3,7-8)

Nghề dệt lều của Thánh Phaolô đã đem lại cho ngài những lợi ích đáng kể trong suốt cuộc đời và nghề này cũng đã hỗ trợ ngài trong sứ mạng rao giảng cho dân ngoại.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (25/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

246