Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

Tại sao Thánh Vinh Sơn có cánh, lưỡi lửa…?

Tại sao Thánh Vinh Sơn có cánh, lưỡi lửa…?

Valencia (Tây Ban Nha), 1350 - Vannes (Bretagne, Pháp), 1419

83965566 oThánh Vinh Sơn Fê-ri-ê (quen gọi là thánh Vinh-xen-tê, LT: St. Vincentius Ferrer, TBN: S. Vicent Ferrer), linh mục thuộc Dòng Đa Minh (OP: Dòng Anh Em Thuyết Giáo), sinh quán tại Tây Ban Nha, nhưng đã rảo bước không mệt mỏi qua các làng mạc thị thành ở Pháp, Ý, Đức, Anh và Ai Nhĩ Lan để rao giảng Tin Mừng bình an và cổ võ sự hiệp nhất trong Hội Thánh. Vô số người đã được ơn hoán cải nhờ lời rao giảng về sự sám hối và về ngày quang lâm xét xử của Đấng Cứu Thế. Ngài qua đời ngày 5 tháng 4 năm 1419 tại Vannes, Bretagne, nước Pháp.

Thánh Vinh Sơn được tôn kính khắp nơi với biệt hiệu “Đấng hay làm nhiều phép lạ”, “Thiên Thần ngày phán xét”… Tấm hình phổ biến là một nam tu sĩ trong trang phục Dòng Đa Minh, với mái đầu cắt sạch tóc bên trên, một cánh tay chỉ lên cao, hình lưỡi lửa trên đầu, hai cánh hai bên vai, cùng với các thiên thần đang thổi kèn hoặc cầm chén, hoặc một cuốn sách, một vòng hoa, hoặc đang cầm khẩu hiệu: “Timete Deum et date illihonoremquiavenithora judicious eius: Hãy kính sợ Thiên Chúa và tôn kính Ngài vì Ngài đến vào giờ phán xét của Ngài” (x. Kh 14,7).

Ngắm nhìn chân dung Thánh Vinh Sơn như thế, có người cũng không khỏi có những thắc mắc: tại sao Thánh Vinh Sơn có cánh, có lưỡi lửa… Chúng ta cùng tìm hiểu những biểu tượng ấy và qua đó chiêm ngưỡng học hỏi các nhân đức của Thánh Vinh Sơn.
 1. Tại sao Thánh Vinh Sơn mặc áo Dòng Đa Minh?
Thưa, vì Ngài là tu sĩ Dòng Đa Minh. Ngài gia nhập Dòng lúc 17 tuổi. Tương truyền là Ngài đã có thiên hướng theo Dòng này từ khi còn thơ ấu.
 1. Tại sao mái tóc thánh Vinh Sơn lại trọc lóc phía trên?
Thưa đó là vì Ngài đã chịu phép cắt tóc (tonsura) một dấu hiệu để thuộc về bậc sống giáo sĩ theo truyền thống lúc bấy giờ.
 1. Cánh tay đưa lên cao có ý nghĩa gì?
Thưa, cánh tay chỉ lên trên có hai ý nghĩa sau: (1) Bàn tay chỉ lên trời để cho thấy Trời cao mới là cùng đích chân thật mọi người cần hướng tới và cũng để cho thấy rằng chính nhờ ân sủng từ trời mà Ngài mới có thể làm được nhiều phép lạ như thế.(2) Cũng có ý kiến cho rằng cử chỉ này nhắc lại một tương truyền về phép lạ nổi tiếng của Ngài là chữa một bác thợ nề bị rơi từ giàn ráo: Ngài đã chỉ tay dừng bác thợ trên không trung để về xin phép bề trên và khi được đồng thuận mới tiến hành phép lạ.
 1. Lưỡi lửa trên đầu thánh Vinh Sơn tượng trưng điều gì?
Thưa, ngoài việc tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, Đấng hằng soi sáng ban ơn thì hình lưỡi lửa còn làm nổi bật “ơn ngôn ngữ” (như hình lưỡi lửa trong Lễ Hiện Xuống) nơi Thánh Vinh Sơn. Quả thực, Ngài là một nhà giảng thuyết kỳ tài, ngay cả khi Ngài chỉ giảng bằng tiếng Tây Ban Nha, thì tất cả dân chúng đến từ khắp nơi đều hiểu rõ cả.
 1. Tại sao Thánh Vinh Sơn có đôi cánh?
Đôi cánh nói lên tinh thần giảng dạy nhiệt thành của Thánh Vinh Sơn, nhất là Ngài hay giảng về ngày cánh chung để kêu gọi người ta “kính sợ Thiên Chúa” và ăn năn sám hối (x. Kh 14,6-7). Vì thế, Ngài được ví như “Thiên thần mới về sách Khải huyền” (Thiên thần mới A-pô-ca-lýp-si). Ngài cũng có lòng tốt và hay giúp đỡ người nghèo khó, nên được ví như là một Sêraphim của Chúa.
 1. Thiên thần thổi kèn và cầm chén có ý nghĩa gì?
Thiên thần thổi kèn hoặc cầm chén đều nhấn mạnh đến sứ điệp về ngày cánh chung theo lối văn khải huyền: sẽ có tiếng loa thiên thần báo hiệu ngày tận cùng, sẽ có chén tai ương...
 1. Cuốn sách trên tay mang thông điệp gì?
Thưa, đó là cuốn sách Tin Mừng, nhờ đó Thánh Vinh Sơn kêu mời người ta hoán cải và bước theo Chúa Kitô (sequela Christi). Theo tương truyền, thánh Vinh Sơn hầu như thuộc lòng cuốn Tin Mừng.
 1. Vòng hoa huệ tượng trưng điều gì?
Thưa, vòng hoa huệ (hoặc hoa trắng) tượng trưng cho sự thanh khiết của Thánh Vinh Sơn.


Như vậy, những biểu tượng trong bức ảnh thánh tôn kính Thánh Vinh Sơn đều mang những ý nghĩa sâu xa:
 • Sứ điệp “Timete Deum” (Hãy kính sợ Thiên Chúa) nói lên ý nghĩa cuộc đời Thánh Vinh Sơn và tôn vinh kỳ công của Thiên Chúa nơi cuộc đời của Ngài;
 • Tu phục làm vẻ vang cho Dòng Đa Minh, vì có một tu sĩ giảng thuyết lừng danh chính hiệu, dùng tài năng Chúa ban để giúp nhiều người hoán cải;
 • Đôi cánh, hình lưỡi lửa, vòng hoa, cuốn sách… đều làm nổi bật gương sánh nhân đức của Thánh Vinh Sơn: một con người đầy tràn Thánh Thần, thấm nhuần Tin Mừng, sống đời thánh thiện, nhiệt thành rao giảng Phúc Âm, hi sinh phục vụ cho phần rỗi của mọi người.
Nguyện xin Thánh Vinh Sơn cầu thay nguyện giúp cho chúng ta được noi gương bắt chước các nhân đức của Ngài và sống đời chứng nhân Tin Mừng trong lòng thế giới hôm nay.

 Lm. Dominic Trần Ngọc Đăng viết theo https://regio18.blogspot.com/
2875    01-04-2020