Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

"Ta-li-tha kum"

img39761


"Ta-li-tha kum", có nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!" Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được.

Ôi câu nói này của Chúa, "Ta-li-tha kum" con ước gì được Chúa nói với con lúc này Chúa biết không. Con không chỉ muốn được đứng dậy và bước đi, nhưng con còn muốn được đứng vững và bước ra, bước ra khỏi sự ích kỷ hẹp hòi, khỏi những đam mê đang khiến con quên Chúa, khỏi cái yếu đuối nhu nhược tội tình, khỏi cái bon chen thắng thua trần tục.

Lạy Chúa từ ái của con ơi, qua bài tin mừng con nhận ra lòng thương xót và sự nhạy cảm của Chúa ngay cả trong từng chi tiết rất nhỏ như cái ăn Chúa cũng chú ý đến. Con đang chờ câu nói "Ta-li-tha kum" của Chúa. Chúa cũng dậy con là: "Đừng sợ; chỉ cần có niềm tin.” Vậy xin cho con đừng bao giờ tuyệt vọng trong cuộc sống nhưng luôn giữ hy vọng vào Chúa mãi, Chúa ơi.

 

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

96    02-07-2024