Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

278

Hôm nay con có Chúa. Hôm nay Chúa có con. Ở lại với con Chúa nhé. Xin ở lại...

 

529

Sống Mùa Vọng không chỉ diễn tả bên ngoài, quan trọng vẫn là tâm tình...

 

394

Vàng vàng, đỏ đỏ, chút xanh xanh… Kiếp người Chúa hỡi thoáng qua nhanh

 

292

Có những ngày con thật mệt. Con thấy mình gần như chẳng còn đủ sức để kinh kệ với Chúa. Chẳng còn...

 

348

Khi con xưng tội, con vẫn nghĩ mình đang xin Chúa cho một cơ hội để làm lại...

 

485

Lạy Chúa Giêsu, con chuẩn bị khép lại một ngày nữa của mình. Xin ở lại nơi ký...

 

378

Chúng ta đang ở trong tháng 11, tháng hướng về những người đã qua đời. Nhất là cuối tuần vừa rồi, rất nhiều người trong chúng ta cũng ra nghĩa trang. Nơi đó, chúng ta gặp...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>