Mùa Chay Thánh là mùa hồng ân, là thời gian thật tốt lành cho chúng ta cảm tạ tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người trong chúng ta. Mùa Chay đang mời gọi từng người con Chúa nhìn lại các mối tương quan của bản thân đối với Chúa và với tha nhân.

        Xét về mối tương quan: con người có mối tương quan chiều dọc là mối tương quan của con người với Thiên Chúa. Thiên Chúa: Đấng Tạo dựng muôn loài muôn vật, Đấng Tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài và còn trao phó cả công trình tạo dựng đó cho con người chăm sóc và hưởng dùng. Ngài như là một Người Cha hết sức nhân từ luôn tìm mọi phương cách, chở che và ban ơn giúp sức cho con người mà chúng ta thường gọi là việc Chúa Quan Phòng. 

Thiên Chúa Mạc Khải theo dòng thời gian lịch sử Cứu Độ, Ngài như muốn kêu mời con người cộng tác với Chúa và noi theo lòng Nhân hậu của Thiên Chúa hầu ban phát tình yêu Thiên Chúa cho những anh em đồng loại của mình với một mối tương quan chiều ngang: giữa con người với con người giữa những người con Chúa với nhau

Thật vậy, nơi môi trường sống, trong xã hội của chúng ta có biết bao con người nghèo đói, bệnh tật, đang gặp biết bao khó khăn trong cuộc sống của mình. Những con người này đang rất cần sự quan tâm trợ giúp của những người khác. Chúa đang mời gọi chúng ta, Chúa đang tạo điều kiện cho chúng ta sống thể hiện tình thương của Chúa cho tha nhân, Chúa đang muốn chúng ta sống noi theo lòng nhân hậu của Ngài là biết chạnh lòng thương xót và thực thi lòng thương xót đó qua việc giúp đỡ tha nhân của chúng ta một cách đặc biết trong Mùa Chay Thánh này.

Mong sao mỗi chúng ta phát huy ngày càng tốt hơn nữa các mối tương quan nầy.

Văn phòng Caritas Vĩnh Long