Sidebar

Thứ Năm
30.05.2024

Thánh hóa con Chúa ơi

crysext
 Christ Cathedral, California - ảnh: wikipedia


Tạ ơn Chúa vì hôm nay đã bước vào căn phòng nguội lạnh tâm hồn con. Xin làm ấm lại quả tim con với hơi nóng tình yêu Chúa. Xin thánh hoá từng suy nghĩ trong tâm tưởng con, chỉnh sửa lời nói xuất phát nơi môi miệng con, và từng cử chỉ hành động của con nữa Chúa ơi, xin cải hóa nó cách nào đó để làm đẹp lòng Chúa thôi!

Con yêu Ngài, lạy Chúa.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

191    12-03-2024