THÁNH LỄ BAN TÁC VỤ ĐỌC SÁCH VÀ GIÚP LỄ
CHO QUÝ THẦY KHÓA 14 VÀ KHÓA 15 - ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ CẦN THƠ


Ngày 01.5.2018, ngày hồng phúc của Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ vì có sự hiện diện của Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ, Quý Cha và quý phụ huynh cùng quy tụ về đây để hiệp dâng Thánh Lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ và cùng hiệp ý cầu nguyện cho quý Thầy được lãnh nhận tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ.  

Ngày 15.8.1972, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã bãi bỏ chức Cắt Tóc, các chức nhỏ và Phụ Phó Tế trong Hội Thánh bởi Tông Thư Ministera Quaedam. Thay thế các chức nhỏ này là hai tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ.       

Thừa Tác Viên Đọc Sách được trao ban sứ vụ công bố Lời Chúa trong cộng đoàn phụng vụ (trừ bài Tin Mừng). Thừa Tác Viên Giúp Lễ được trao ban sứ vụ giúp Phó Tế và Linh Mục phục vụ bàn thờ trong Phụng Vụ Thánh Thể.

Các riêng đối với các ứng sinh Linh Mục, theo Giáo Luật điều 1035 quy định: trước khi lãnh nhận chức Phó Tế, các ứng sinh buộc phải lãnh nhận và thi hành thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ trong một khoảng thời gian thích hợp. Đây là những bước ngoặc quan trọng trong chương trình đào tạo tại Đại Chủng Viện. Qua việc lãnh nhận tác vụ, quý Thầy từng bước được mời gọi trở nên những người phục vụ Hội Thánh.        

Trong dịp này, Giáo Phận Vĩnh Long của chúng ta có 10 Thầy (lớp Thần II - Khóa 15) được lãnh nhận tác vụ Đọc Sách và 11 Thầy (lớp Thần III - Khóa 14) được lãnh nhận tác vụ Giúp Lễ. Cùng với quý Thầy được lãnh nhận tác vụ, chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho quý Thầy luôn biết ý thức rõ sứ vụ của mình, để sống xứng đáng là những tác viên Lời Chúa và Thánh Thể như lòng Chúa mong ước.

img4671

 (Quý Thầy và quý phụ huynh rước đoàn đồng tế)

img4673
img4676img4683img4689img4696


(Cha Phêrô Lê Tấn Lợi - Đặc Trách lớp Thần II xướng tên quý Thầy được lãnh nhận tác vụ Đọc Sách)


img4697

 (Quý Thầy được xướng tên lần lượt đứng lên và thưa "có mặt")

img4699

(Quý Thầy lãnh nhận tác vụ Đọc Sách tiến lên đứng chung quanh cung thánh nghe Đức Giám Mục ban huấn dụ)


img4732

                           (Quý Thầy lãnh nhận tác vụ)

img4737

(Cha Vinh Sơn Võ Văn Thọ - Đặc Trách lớp Thần III xướng tên quý Thầy được lãnh nhận tác vụ Giúp Lễ)

img47391

                       (Quý Thầy được xướng tên lần lượt đứng lên và thưa "có mặt")


img4740

(Quý Thầy lãnh nhận tác vụ Giúp Lễ tiến lên đứng chung quanh cung thánh nghe Đức Giám Mục ban huấn dụ)


img4765
                         (Quý Thầy lãnh nhận tác vụ)

img4782img47891

                                (Quý phụ huynh cùng hiệp dâng Thánh Lễ)

GBt Khoá 16