THÁNH  LỄ TẠ ƠN

BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018

VÀ NGHI THỨC TIẾP NHẬN ỨNG VIÊN PHÓ TẾ

 

Ngày 31.5.2018, ngày hồng phúc của Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ vì có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai - Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long, Quý Cha và quý phụ huynh cùng quy tụ về đây để hiệp dâng Thánh Lễ mừng kính Đức Maria thăm viếng bà Elisabeth và dâng lên Chúa những tâm tình sau đây:

Tâm tình thứ nhất, Đại Chủng Viện Thánh Quý bế giảng năm học 2017-2018 với tâm tình ca ngợi, tạ ơn tình yêu Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã tuôn tràn trên Chủng Viện trong năm sống trọng tâm “Chúa Thánh Thần – Nguồn Lực Đào Tạo”.

Tâm tình thứ hai, cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa với Quý Thầy Khoá 13 (30 Thầy). Quý Thầy đã kết thúc chương trình đào tạo khai tâm tại Đại Chủng Viện (2010-2018). Sau tám năm, quý Thầy đã đạt được nhiều kết quả trong tiến trình đào tạo “con người của mầu nhiệm – hiệp thông và sứ vụ” theo Ratio đào tạo Linh Mục. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo căn bản này, quý Thầy sẽ được tiến cử vào số ứng viên lãnh nhận chức thánh. Đây cũng là động lực thúc đẩy quý Thầy tiến xa hơn nữa trong hành trình theo Chúa. Chính vì thế, chúng ta cùng cầu xin cho quý Thầy nhận thức rõ mối quan tâm của Chúa đối với đoàn chiên của Người cũng như sự lưu tâm đến những nhu cầu cần thiết, cấp bách của Hội Thánh, sẵn sàng quảng đại đáp ứng lời mời gọi của Chúa “Này con đây, xin Ngài sai con”.

Tâm tình sau cùng, cộng đoàn Chủng Viện hiệp lời cầu xin Chúa giúp các Chủng Sinh luôn ý thức nổ lực đào tạo và tự đào tạo mình trong kỳ nghỉ hè sắp tới. Xin cho quý Thầy luôn sống xứng đáng với căn tính Chủng Sinh của mình.

Một vài hình ảnh trong Thánh Lễ:

img5009
(Quý Thầy, Quý Phụ Huynh rước đoàn đồng tế)

img5011

(Quý Thầy, Quý Phụ Huynh rước đoàn đồng tế)

img5017

img5021

img5026

img5027

img5030

img5034


img5037

img5041img5043img5046

img5048

img5050

Nghi thức tiếp nhận ứng viên Phó Tế được khởi sự bằng lời huấn dụ của Đức Cha Phêrô cho cộng đoàn dân Chúa và cách riêng cho 30 thỉnh nguyện viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của nghi thức này.img5053

img5055

(Cha Giuse Nguyễn Hữu Cường - Đặc Trách lớp Thần IV xướng tên từng Thầy)

img5059

(Quý Thầy được xướng tên tiến lên đứng chung quanh cung thánh để Đức Giám Mục thẩm vấn)

Kết thúc nghi thức tiếp nhận ứng viên chức thánh, Thánh lễ được diễn tiến với phần dâng lễ.

img5062

img5064

Kết thúc Thánh Lễ là nghi thức ra trường của quý Thầy Khoá 13

Mục tiêu đào tạo ứng sinh linh mục trong giai đoàn tại Đại Chủng Viện là đào tạo chủng sinh gắn bó với Chúa Giêsu và được biến đổi trở nên "đồng hình đồng dạng" với Người - vị mục tử nhân lành. Cũng giống như các tông đồ ngày xưa được gọi để đến và ở lại với Chúa Giêsu. Thời gian tại Đại Chủng Viện giúp cho người chủng sinh được ở với, đi theo và nên giống Chúa Giêsu trong cộng đoàn Hội Thánh của Người.

Trong 8 năm qua, với nguồn lực đào tạo là Chúa Thánh Thần, trợ lực là sự hướng dẫn tận tình của quý Cha Giáo, anh em chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa, quý Thầy đã hoàn thành tốt chương trình đào tạo căn bản tại Đại Chủng Viện. Chúng ta cùng cầu nguyện cho quý Thầy có một năm thực tập mục vụ đầy ý nghĩa, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp cho sứ vụ linh mục. Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và soi sáng, hướng dẫn cho quý Thầy

img5070


img5076


img5077

(Quý Thầy đọc lời nguyện "xin trở nên ánh sáng cho trần gian")


img5079

(Đại diện quý Thầy Khoá 13 nói lên tâm trình tri ân: Đức Cha, quý Cha Giáo và cộng đoàn)

img5051
img5052

(Quý Phụ Huynh cùng hiệp dâng Thánh Lễ)

img5090

(Quý Thầy Khoá 13 lưu hình với Đức Cha Phêrô, quý Cha và quý Phụ Huynh)


img5099

(Đức Cha Phêrô lưu hình với quý Thầy Khoá 13 - Giáo Phận Vĩnh Long)


img5101

(Cha Giuse Lê Công Luận - Đặc Trách Chủng Sinh Vĩnh Long lưu hình với quý Thầy Khoá 13 - Giáo Phận Vĩnh Long).


JBt Khoá 16