Ngày 30.5.2018, Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ cử hành thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho quý Thầy Khoá 18.

Sau chu kỳ triết học, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sự trợ lực tích cực của cộng đoàn Hội Thánh. Quý Thầy lớp Triết II đã sẵn sàng bước vào năm thử tại các họ đạo. Trong năm thử này, quý Thầy sẽ tập sống thực tế và làm quen với đời sống phục vụ trong yêu thương tại họ đạo. Đồng thời, năm thử còn là thời gian trải nghiệm, là cơ hội thuận tiện để quý Thầy phân định ơn gọi của mình cách rõ ràng hơn. Đặc biệt, đây cũng là thời gian quý Thầy sẽ học được “nghệ thuật hoạt động tông đồ” không những trên lý thuyết mà còn trong thực hành.

 Nguyện xin Chúa Thánh Thần là nguồn lực đào tạo. Ban cho quý Thầy khoá 18 ơn can đảm dấn thân vào môi trường được sai tới với ý thức sâu xa của người được sai đi làm “nghĩa vụ Tông Đồ”. Xin cho quý Thầy luôn là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô Mục Tử “hiền lành và khiêm nhường” giữa mọi người, để danh Cha được cả sáng và Nước Tình Yêu của Cha được hiển trị nơi nhiều tâm hồn. Ước mong trong năm thử này, quý Thầy luôn được bình an và hạnh phúc trong sứ vụ của mình.

img4912(Cha Dominico Hoàng Quốc Việt - Đặc Trách năm Triết II xướng tên quý Thầy và nơi được sai đến)

Thuộc Giáo Phận Vĩnh Long có 10 Thầy:
1. Thầy Giuse Nguyễn Xuân Bách - Họ Đạo Tân Thành được sai đến Họ Đạo Cầu Vồng
2. Gioan Bùi Ngọc Biển - Họ Đạo An Định được sai đến Họ Đạo Hoà Long
3. Thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu - Họ Đạo Định Bình được sai đến Họ Đạo Mai Phốp
4. Thầy Marco Hà Mạnh Khang - Họ Đạo Vinh Kim được sai đến Họ Đạo Sa Đéc
5. Thầy Giuse Lê Đạo Lộc - Họ Đạo Mặc Bắc được sai đến Họ Đạo Đức Mỹ
6. Phanxico Xavie Nguyễn Anh Pha - Họ Đạo Quang Phong được sai đến Họ Đạo Ba Lai
7. Thầy Raymundo Lê Nguyễn Hồng Phúc - Họ Đạo Phước Hảo được sai đến Họ Đạo Trà Ôn
8. Thầy Raphael Võ Tấn Tài - Họ Đạo Đức Mỹ được sai đến Họ Đạo Trà Vinh
9. Thầy Phaolo Nguyễn Tấn Thành - Họ Đạo Cái Tắc được sai đến Họ Đạo Quang Diệu
10. Thầy Gioakim Dương Minh Thi - Họ Đạo Mặc Bắc được sai đến Họ Đạo Ba Vát

img4914(Quý Thầy được xướng tên lần lượt đứng lên và thưa "có mặt")

img4919(Quý Thầy được xướng tên tiến lên đứng chung quanh cung thánh)

img4917(Cha Giám Đốc ban huấn từ cho quý Thầy)

img4923(Từng Thầy tiến lên nhận nến từ Cha Giám Đốc)

Nguyện xin cho ánh sáng Chúa Kitô được chiếu toả trên những nơi mà quý Thầy được sai đến. Hầu cho mọi người nhìn thầy Chúa qua chính đời sống của quý Thầy.

img4946(Quý Thầy đọc lời kinh dấn thân)

thay-phong-cac-lop(Quý Cha trong Ban Đào Tạo lưu hình với quý Thầy)

chung-trach(Cha Dom. Hoàng Quốc Việt - Đặc Trách lớp Triết II lưu hình với quý Thầy)

img4956(Cha Giuse Lê Công Luận - Đặc Trách Chủng Sinh Vĩnh Long lưu hình với quý Thầy Khoá 18 Giáo Phận Vĩnh Long)
GBt. Khoá 16