Sidebar

Thứ Sáu
30.09.2022

Thánh Rôsa Lima có phải là một nữ tu dòng Đa Minh không?

strss
 Claudio Coello | Public Domain US


Mặc dù thường được phác họa với một bộ tu phục Dòng Đa Minh, nhưng Thánh Rôsa Lima lại không phải là một nữ tu.

Bất cứ khi nào Thánh Rôsa Lima được miêu tả trong tranh ảnh hoặc hình tượng, thì có vẻ như thánh nữ đang mặc một bộ tu phục của Dòng Đa Minh trong thân phận là một nữ tu.

Tuy nhiên, dù cho thánh nữ rất mong muốn được vào một tu viện Đa Minh, nhưng người cha của thánh nữ đã một mực ngăn cấm.

Thay vào đó, Thánh Rôsa Lima sống tại gia đình và trở thành một thành viên của Dòng Ba Đa Minh. Điều này có nghĩa là về cơ bản, thánh nữ đã là một thành viên giáo dân của Dòng Đa Minh và sống ở giữa đời, bên ngoài tu viện.

Thánh Rôsa Lima thường mặc một bộ tu phục dành riêng cho các thành viên của Dòng Ba, và cũng đã thực hiện một lời khấn tư để sống khiết tịnh trọn đời.

Thánh Rôsa Lima đã có một cuộc đời tương tự như Thánh Catarina Siena, vị thánh nữ này cũng là một thành viên của Dòng Ba Đa Minh.

Cả hai đều không phải là những nữ tu sĩ sống trong tu viện, mà thay vào đó các ngài sống cuộc đời ẩn dật tại nhà riêng của mình.

Hiện nay, mặc dù các Dòng Ba Đa Minh vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, nhưng trừ khi qua đời, các thành viên của Dòng Ba Đa Minh không còn mặc bộ tu phục này nữa.

 

Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (23/8/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

95