Sidebar

Thứ Tư
29.11.2023

Thập Giá Đời Linh Mục

Linh mục luôn mang hai thập giá trên áo lễ mỗi ngày. Phía trước áo là thập giá của mình và phía sau là thập giá của tha nhân. Nếu linh mục mang hai thập giá mà không gắn liền với Chúa trong tâm, Thập Giá Là Khổ Giá:

- Khổ vì một đời sống độc thân – khiết tịnh, vâng phục và khó nghèo cho đến chết.

- Khổ vì bổn phận làm lễ mỗi ngày, soạn giảng, làm các bí tích, và chăm lo cho cả họ đạo.

- Khổ vì người thương quá, khổ vì người ghét quá, khổ vì người hững hờ: không thương không ghét.

- Khổ vì những người khổ, cứ có nỗi khổ là họ lại tìm đến linh mục.

- Khổ cho mình và cho người…

Nhưng nếu linh mục mang hai thập giá mà có Chúa trong tâm, Thập Giá Là Thánh Giá:

- Thánh vì sống hy sinh tư tình để thành biển tình tìm đến mọi bến bờ, và sống vâng phục để vuông tròn ý Chúa, sống khó nghèo để mãi là người tôi tớ tín trung.

- Thánh vì được sống trong thiên chức linh mục vô giá, không mua được bằng của cải trần gian. Giữa muôn người, Chúa đã chọn linh mục để thánh hóa tội nhân và chuyển cầu lên Chúa tâm tình nhân thế. 

- Thánh vì được người thương trợ lực, được người “ghét” nói lên khuyết điểm mà sửa đổi, và được người hững hờ cho thấy bổn phận linh mục còn rất nhiều. 

- Thánh vì được mọi người tin tưởng và hy vọng tìm đến lúc đau khổ, bởi linh mục là người có ơn Chúa, sẽ trợ giúp và an ủi thiêng liêng bội phần. 

- Thánh cho mình và cho người… 

Với những tâm tình trên, tôi thầm hỏi: Thập giá trong đời linh mục rất nhiều, nhưng tôi đã có Chúa mỗi ngày chưa?

Chúa nói tôi: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mt 11, 29.30).

Tôi nhắn gởi: Đã mang thân xác con người, thập giá cuộc đời sẽ làm ta đau, nhưng không làm ta khổ... nếu mặc lấy Chúa trong tấm áo tâm hồn.

 Lm. Hiên Vắng

 

549