Sidebar

Thứ Ba
26.09.2023

Thầy là ai?

image012345678
Nếu Chúa hỏi, “Con nói THẦY LÀ AI?”

Con sẽ nói Chúa đóng nhiều vai quá:

Vì có lúc Chúa như người ANH CẢ,

Vất vả thật nhiều bảo bọc đứa em thơ…

 

Rồi có lúc Chúa như mối TÌNH MƠ,

Con đắm say dệt thơ mà không biết.

Con tương tư ngày như đêm miền miệt,

Bốn bể thế trần, lảng vảng bóng hình Ai.

 

NGƯỜI ĐỔ RÁC, Chúa nhận nữa một vai,

Gom tất cả những gì con hư nát;

Được giải hoà như một lần tắm mát,

Con nép mình bên lòng Chúa xót thương.

 

Rồi thì lúc, Chúa đó - NGƯỜI LÀM VƯỜN

Nhặt cỏ lùng vườn hồn con Chúa xới;

Rồi rắc gieo hồn con hạt giống mới,

Hạt sẻ chia, hạt yêu mến như Ngài.

 

Xong có lúc Chúa cũng làm "TOUR GUIDE",

Khoe con thấy kỳ công Người Tạo Hoá;

Rồi có lúc Chúa chẳng là gì cả,

Chỉ BỜ VAI gầy con tựa giọt lệ rơi…

 

Xong có ngày con đau yếu rã rời,

Chúa nhận vai làm DOCTOR con nữa.

Hạnh phúc con có Chúa là ĐIỂM TỰA,

Con gởi vui buồn ngày tháng trọ trần gian.

 

Khúc tâm thơ dựa theo tin mừng Chúa Nhật vừa qua.


Tác giả: Thérèse Hạt Cát

174