Sidebar

Thứ Ba
28.05.2024

Theo Chúa với cái nhìn của Chúa

(Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13)

Khi lựa chọn môn đệ cho mình, người thầy nào cũng muốn có được những môn đệ tốt, những môn đệ xuất thân từ những hoàn cảnh tốt. Chúa Giêsu cũng thế, khi tuyển chọn các môn đệ cho mình, Chúa cũng chọn những môn đệ tốt lành, những môn đệ thánh thiện, để có thể tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin mừng cứu độ cho muôn dân. Là Thiên Chúa, Chúa Giêsu có cái nhìn khác với con người; việc chọn lựa tông đồ Mát-thêu đã làm sáng tỏ điều ấy.
 

Nếu là một vị thầy Do-thái, liệu chúng ta có chọn Mát-thêu làm môn đệ không? Có lẽ là không, bởi ông là một người thu thuế, một người được dân chúng coi là tội lỗi. Tuy nhiên, Chúa lại chọn Mát-thêu làm môn đệ bởi Chúa nhìn thấu con người của ông. Chúng ta chỉ nhìn thấy vẻ bên ngoài, còn Chúa, Người vượt qua cái nhìn bên ngoài mà thấu rõ con người từ bên trong, một con người có thể biến đổi để trở thành người loan tin mừng cứu độ. Chúa Giêsu đã cắt đứt một quan niệm xấu về một người: “hãy theo Ta”, bởi Người không quan tâm đến hình ảnh xã hội của một con người, nhưng quan tâm đến chính bản tính của con người.

Nếu chúng ta là Mát-thêu, liệu chúng ta có chọn Chúa làm thầy không? Có lẽ là không, bởi theo Chúa phải từ bỏ tất cả, nhưng ông lại đang có tất cả những gì thế gian cần. Nhưng Mát-thêu đã chọn Chúa làm Thầy mình, dù có phải bỏ đi tất cả những gì thế gian đã ban tặng, bởi ông cảm thấy nơi Chúa một niềm vui được cứu độ, cảm thấy nơi Chúa có một cuộc sống vĩnh hằng. Mát-thêu đã làm một lựa chọn ngược với người đời: “đứng dậy đi theo Người”, bởi ông đã lắng nghe được lời mời gọi của Chúa, nhìn thấy ánh nhìn đầy yêu thương của Chúa, chứ không tiếc nuối với những gì thế gian đang ban tặng.

Sống giữa thế gian đầy những cám dỗ thử thách, xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con có được cái nhìn của Chúa, nhìn được Chúa nơi người chung quanh, cho dù cuộc sống hiện tại của họ đang thế nào. Và xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con cũng có được lựa chọn như thánh Mát-thêu, chọn Chúa là lẽ sống và nguồn vui của cuộc đời, dù cuộc sống đang tràn đầy những niềm vui thế trần. Amen.

Nhóm suy niệm BC

735    21-09-2019