Sidebar

Thứ Tư
08.12.2021

gertrudethegreatwiki12
 Wellcome Collection | CC BY 4.0

Thánh nữ Gertrude đã thấy Chúa Giêsu nâng các linh hồn từ luyện ngục lên thiên đàng tùy theo số lời cầu nguyện dành cho các ngài.

Thánh Gertrude Cả là một nhà thần bí thánh thiện của thế kỷ 14, người đã nhận được nhiều mạc khải trên trời khi là một nữ tu dòng Bênêđictô. Trong số nhiều mặc khải tư của thánh nữ, có một số mặc khải mang đến những cái nhìn thoáng qua về luyện ngục.

Một trong những mặc khải như vậy được mô tả trong cuốn sách Cuộc đời và Những Mặc khải của Thánh Gertrude và nêu bật sức mạnh của lời cầu nguyện dành cho các linh hồn trong luyện ngục.

Vào ngày thứ Tư, khi Bánh Thánh được nâng lên, thánh nữ đã cầu xin Chúa chúng ta cho các linh hồn tín hữu trong luyện ngục, để Người có thể giải thoát các ngài khỏi những đau đớn nhờ cuộc Thăng Thiên vinh hiển của Người; và thánh nữ đã nhìn thấy Chúa chúng ta xuống nơi luyện ngục với một cây gậy bằng vàng trong tay, cây gậy này có nhiều móc để mang theo những lời cầu nguyện dành cho linh hồn; vì những lời cầu nguyện đó mà Người đã xuất hiện để đưa họ về nơi an nghỉ. Qua thị kiến này, thánh nữ hiểu rằng mỗi khi có ai đó cầu nguyện cách chung xuất phát từ lòng bác ái dành cho các linh hồn trong luyện ngục, thì phần lớn những linh hồn nào khi còn sống đã thực thi các công việc bác ái, sẽ được giải thoát.

Giáo Hội Công Giáo dạy rằng các linh hồn trong luyện ngục vẫn còn được nối kết với Giáo Hội trên trần gian theo một cách mầu nhiệm nào đó, và những lời cầu nguyện của chúng ta có ảnh hưởng đến thời gian mà các ngài phải trải qua ở giai đoạn thanh luyện cuối cùng này.

Thánh Gertrude là một trong những vị thánh được nhiều người biết đến nhất đã bênh đỡ các linh hồn trong luyện ngục, và Giáo Hội thường đề nhờ đến thánh nữ và các thị kiến của ngài để giúp giải thích quan niệm về luyện ngục.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (16/11/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

74