Sidebar

Thứ Ba
28.05.2024

Thiên Chúa luôn có mặt và can thiệp vào cuộc đời tôi

Thứ Bảy sau Chúa Nhật XIV TN năm C
(Mt 10,24-33)
Thiên Chúa luôn có mặt và can thiệp vào mọi biến cố lớn nhỏ của đời sống tôi. Đó là yếu tố  nền tảng của đời sống người ki tô hữu, là bí quyết đem lại bình an mà Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta qua sứ điệp Tin Mừng hôm nay.

Quả thật, Tin Mừng hôm  nay cho thấy, Chúa Giêsu đã không ngần ngại cho các môn đệ thấy những khó khăn sẽ xảy đến với các ông: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài”. Nếu Chúa Giêsu đã từng bị bắt bớ, đánh đập, thậm chí là giết chết thì môn đệ của Ngài ắt sẽ phải chung số phận với Ngài. Nhưng Ngài vẫn nói với các ông đừng sợ vì: “không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết” và vì:“ tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi”. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu muốn khẳng định với các ông rằng Thiên Chúa luôn có mặt và can thiệp vào mọi biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời các ông. 

Trong cuộc sống, nếu chúng ta luôn xác tín: Thiên Chúa luôn hiện diện, Ngài thấu suốt tất cả, “chẳng có gì giấu kín mà không bị thố lộ; không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết” chắc chắn chúng ta sẽ sống trong sự thật, ngay thẳng, không dối trá cũng chẳng giả hình. Chính sự trong sáng của cõi lòng sẽ đem lại cho ta bình an đích thực trong sự kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng phẩm giá của tha nhân. Đàng khác, nếu chúng ta ý thức Thiên Chúa luôn dõi nhìn chúng ta bằng ánh mắt nhân từ, yêu thương và sẵn sàng can thiệp vào mọi biến cố đời ta thì sự hiểu lầm, bắt bớ, loại trừ, khinh khi, chống đối của người đời chẳng làm ta sợ hãi, thất vọng; những thiệt thòi, thua lỗ ở đời này chẳng làm ta nao núng; những nhận định đánh giá của người khác không ảnh hưởng đến lối sống của ta. Trái lại ta có thể đón nhận mọi thách đố và vượt qua mọi thử thách trong tâm tình tin tưởng, phó thác trọn vẹn của trẻ thơ. Niềm xác tín “Thiên Chúa luôn có mặt và can thiệp vào mọi biến cố lớn nhỏ của cuộc đời tôi” chính là yếu tố nền tảng và là bí quyết đem lại bình an cho người ki tô hữu trong mọi biến cố của cuộc sống.

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con. Xin cho con xác tín Chúa luôn có mặt và can thiệp vào mọi biến cố lớn nhỏ của cuộc sống con để con sống thật với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Nhất là con biết lựa chọn để suy nghĩ, nói năng và hành động sao cho đẹp lòng Chúa chứ không để đẹp lòng người đời hay vì bất kỳ một mối lợi nào khác. Để được vậy, xin cho con trung thành ở lại với Chúa trong kỷ luật, trong việc lắng nghe, suy niệm và thực thi Lời Chúa mỗi ngày. A men.

Vũ Hoan

969    13-07-2019