Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Thông báo về Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long (29.6.2020)

Kính Quý Cha, Quý Bề Trên,

Theo quyết định của Đức Giám Mục Giáo phận: Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục cho 10 Thầy Phó Tế của Giáo Phận Vĩnh Long sẽ được cử hành lúc 09g30, thứ hai, ngày 29/6/2020, tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long. 

Xin kính mời Quý Cha, Quý Bề Trên cùng Anh Chị Em về tham dự Thánh Lễ Phong Chức và cầu nguyện cho các Tân Linh Mục của Giáo Phận.

le-phong-chuc-2020

4465