Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Thông cáo của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục

lepapefrancoisouvrelecheminsynodalle9octobre2021ennouvellesalledusynodevaticanmedia
 Photo: Vatican Media


Đức Thánh Cha Phanxicô kéo dài Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI năm tới thành hai khóa, vì sự rộng lớn của đề tài và để toàn thể dân Chúa có thể tham gia sâu rộng hơn vào tiến trình phân định này.

Trên đây là giải thích của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, trong thông cáo công bố trưa Chúa nhật 16 tháng Mười vừa qua.

Cuối buổi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha nói rằng: “Ngày 10 tháng Mười năm ngoái đã khai mạc giai đoạn thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ XVI, về đề tài: “Tiến tới một Giáo Hội đồng hành [hiệp hành]: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”. Từ đó đang diễn ra trong các Giáo hội địa phương giai đoạn thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục, với sự lắng nghe và phân định. Những kết quả của tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục này có nhiều, nhưng để đạt tới sự viên mãn, cần tiến bước không vội vã. Vì thế, với mục đích có đủ thời gian để phân định rộng rãi hơn, tôi ấn định rằng Thượng Hội đồng Giám mục này diễn ra trong hai khóa: khóa thứ nhất, từ ngày 04 đến ngày 29 tháng Mười năm 2023, và khóa thứ hai vào tháng Mười năm 2024. Tôi tin tưởng rằng quyết định này có thể thúc đẩy sâu hơn sự hiểu biết về việc đồng hành hay hiệp hành, như chiều kích cấu thành Giáo hội, và giúp tất cả mọi người sống chiều kích này trong một hành trình anh chị em với nhau, làm chứng cho niềm vui Tin mừng”.

Trong thông cáo sau đó, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết quyết định của Đức Thánh Cha dựa vào sự trù định trong khoản số ba của Tông hiến “Episcopalis Communio”, Sự hiệp thông Giám mục.

“Quyết định này nảy sinh từ ước muốn làm sao để đề tài về Giáo hội đồng hành, do sự bao quát và quan trọng của nó, có thể là đối tượng một sự phân định kéo dài không những từ phía các thành viên Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng của toàn thể Giáo Hội.

“Vả lại, sự chọn lựa như thế tiếp tục với hành trình công nghị hiện nay, như Đức Thánh Cha đã nói sáng nay. Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một biến cố nhưng là một tiến trình, trong đó toàn thể Dân Chúa được kêu gọi đồng hành tiến về điều mà Chúa Thánh Linh giúp phân định, như là ý Chúa cho Giáo Hội của Người. Vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục sẽ có một chiều kích tiến trình, như “một hành trình trong hành trình” với mục đích tạo điều kiện cho một suy tư chín chắn hơn để mưu ích lớn hơn cho Giáo Hội”.

“Ngay từ đầu, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã chọn con đường lắng nghe và phân định, cả trong giai đoạn dự án và thực hiện tiến trình công nghị. Trong những tuần lễ tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục phân định để xác định rõ hơn việc cử hành hai khóa của Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI và thời gian ở giữa hai hóa. Chúng tôi sẽ thông báo về vấn đề này.

“Tiến trình lắng nghe đã khởi sự năm 2021 nơi các Giáo hội địa phương, nghĩa là Dân Chúa quây quần quanh các mục tử của mình; đã gọi hỏi các Hội đồng Giám mục và Công nghị các Giáo hội Công giáo Đông phương. 112 trên tổng số 114 Hội đồng Giám mục và tất cả các Giáo hội Công Giáo Đông phương đã thực hiện một sự phân định đi từ các giáo phận. Giờ đây, tiếp tục một giai đoạn cấp đại lục, với đỉnh cao là việc cử hành các khóa họp cấp đại lục, trong khoảng từ tháng Giêng đến tháng Ba năm 2023, được triệu tập để đọc lại hành trình đã thực hiện, để tiếp tục lắng nghe, phân định từ Văn kiện Giai đoạn Đại lục và theo các đặc tính văn hóa xã hội của các miền liên hệ, với mục đích thực hiện một bước tiến chót trong hành trình tinh thần này”.

(Rei 16-10-2022)

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - Đài Chân Lý Á Châu (18/10/2022)

325    18-10-2022