Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Thứ Ba Tuần IX Thường Niên: Được in hình Chúa

z550490270004290c1f977252e7aa1aa749c232f729675

PHÚC ÂM Mc 12, 13 - 17

Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Đức Giê-su để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?” Biết họ giả hình, Đức Giê-su nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!” Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xê-da.” Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

SUY NIỆM

ĐƯỢC IN HÌNH CHÚA

“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa!”.

“Bạn nhất thiết phải trả cho Caesar đồng xu có hình ảnh của ông ấy; nhưng bạn sẵn sàng dâng hiến điều tốt nhất của mình cho Chúa, bởi chính hình ảnh của Ngài mới - ở trên bạn - chứ không phải hình Caesar. Bạn đã được in hình Chúa!” - Thánh Jêrôme.

Kính thưa Anh Chị em,

“Bạn đã ‘được in hình Chúa!’”. Tin Mừng hôm nay - một lần nữa - khiến chúng ta ngạc nhiên trước sự thông minh lạ lùng của Chúa Giêsu. Với câu trả lời tuyệt vời, Ngài trực tiếp chỉ ra tính công bằng tự nó của các thực tại trần thế: “Của Caesar, trả về Caesar!”.

Tuy nhiên, Lời Chúa còn nói đến một điều gì đó hơn cả việc Chúa Giêsu thoát khỏi cuộc xung đột với những kẻ gài bẫy Ngài; một điều gì đó hoàn toàn phù hợp với mọi khía cạnh cuộc sống của bạn và tôi: “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa!”. Việc đề cập đến hình ảnh Caesar khắc trên đồng xu nói rằng việc họ cảm thấy đầy đủ với các quyền và nghĩa vụ công dân của một quốc gia là đúng; nhưng về mặt biểu tượng, nó khiến họ phải nghĩ đến một hình ảnh khác được in dấu nơi mỗi người nam nữ: hình ảnh Thiên Chúa. Ngài là Chúa của mọi người, và chúng ta, những người được tạo dựng “theo hình ảnh Ngài” - ‘được in hình Chúa’ - trước hết thuộc về Ngài.

“Ngay từ đầu lịch sử Kitô giáo, việc xác quyết quyền chủ tể của Chúa Giêsu trên trần gian và trên lịch sử cũng có nghĩa là nhìn nhận rằng, con người không được để cho tự do cá nhân của mình suy phục một cách tuyệt đối bất cứ quyền bính trần thế nào, nhưng chỉ suy phục một mình Thiên Chúa là Cha và Chúa Giêsu Kitô. Vì lẽ, Caesar không phải là Chúa!”. Trong suốt cuộc đời mình, Chúa Giêsu không ngừng đặt ra vấn đề lựa chọn. Cũng thế, chúng ta có quyền lựa chọn, và các lựa chọn rất rõ ràng: hoặc chúng ta chọn các giá trị trần thế để sống hoặc chúng ta quyết định sống theo các giá trị Tin Mừng.

Cuộc sống luôn luôn là thời gian để lựa chọn, thời gian để hoán cải, thời gian để “thay thế” chính cuộc sống - lần này và lần khác - cho phù hợp với động lực và ý muốn của Chúa, Đấng chúng ta thuộc về. Việc cầu nguyện sẽ dần dần giúp chúng ta khám phá ra những gì Ngài mong đợi. Ai chọn Thiên Chúa, thuộc về Ngài, sẽ trở thành ‘nơi ở’ của Ngài. Phêrô viết, “Anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta!” - bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca trùng hợp một cách sâu sắc, “Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn!”.

Anh Chị em,

“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa!”. Đức Phanxicô nói, “Tôi thuộc về ai? Thuộc về gia đình, thành phố, bạn bè, công việc, chính trị; thuộc về một đất nước? Vâng tất nhiên! Nhưng trước hết - Chúa Giêsu nhắc nhở - bạn và tôi thuộc về Thiên Chúa. Đây là sự thuộc về căn bản. Chính Ngài là Đấng đã ban cho bạn tất cả những gì bạn đang có, đã có. Do đó, ngày qua ngày, chúng ta phải sống cuộc sống mình trong sự nhận biết ‘sự thuộc về căn bản’ này với lòng biết ơn chân thành đối với Chúa Cha, Đấng tạo dựng mỗi người một cách riêng biệt, không thể lặp lại, và luôn rập theo hình ảnh Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Ngài. Bởi lẽ, bạn đã ‘được in hình Chúa’. Đó là một bí ẩn kỳ diệu!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để cuộc sống con hao hao mang ‘dáng dấp Caesar’. Xin cho nó luôn ngát ‘mùi Chúa’ vì con được in hình Ngài!”, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

64    04-06-2024