Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Thứ Ba Tuần V TN: Vĩ đại hơn bất cứ điều gì

jesus1234

PHÚC ÂM Mc 7, 1 - 13

Khi ấy, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:

Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.
Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: ‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’ và ‘kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!’ Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘co-ban’ nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”

SUY NIỆM

VĨ ĐẠI HƠN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ

“Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống!”.

Trong tác phẩm của mình, “Surprised by the Power of the Spirit”, “Ngạc Nhiên Trước Sức Mạnh của Thần Khí”, Jack Deere viết, “Tất cả chúng ta là những người thụ hưởng các truyền thống tốt đẹp, khôn ngoan và đúng đắn; tuy nhiên, cũng là nạn nhân của những truyền thống kém cỏi, thiếu khôn ngoan và không vững chắc!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Chúng ta là nạn nhân của những truyền thống kém cỏi, thiếu khôn ngoan và không vững chắc”. Jack Deere thật chí lý! Lời Chúa hôm nay nói đến truyền thống; qua đó, một sự thật được tiết lộ, Thiên Chúa ‘vĩ đại hơn bất cứ điều gì’ dẫu đó là một truyền thống tôn giáo lâu đời!

Trong Tin Mừng hôm nay, các biệt phái và kinh sư lên án các môn đệ Chúa Giêsu “không theo đúng truyền thống của tiền nhân”, vì họ không rửa tay trước khi ăn. Dẫu không chống lại việc rửa tay, Chúa Giêsu vẫn lên tiếng chống lại chủ nghĩa pháp lý; nghĩa là chỉ cần tuân thủ một số hành động bên ngoài, con người sẽ được gọi là công chính! Ngài tuyên bố, “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống!”. Thiên Chúa ‘vĩ đại hơn bất cứ điều gì’, Ngài không thể bị trói buộc trong bất kỳ truyền thống nào, cho dẫu truyền thống đó lâu đời đến đâu. Truyền thống có ra là để giúp con người sống giới răn yêu thương; vì thế, một khi trở nên “kém cỏi, thiếu khôn ngoan và không vững chắc”, một khi nó khiến “con người trở thành nạn nhân”, truyền thống đó cần được đổi mới.

Cũng thế, truyền thống Do Thái coi đền thờ Giêrusalem nguy nga là niềm tự hào của đất nước; được Salômon, một vị vua khôn ngoan và giàu có nhất trần gian khởi xướng xây dựng. Thánh Vịnh đáp ca biểu lộ sự phấn chấn của vua, “Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái!”. Vậy mà, trước Thiên Chúa, Đấng ‘vĩ đại hơn bất cứ điều gì’, Salômon vẫn cảm thấy nhỏ bé, yếu hèn, mỏng giòn và tội lỗi, “Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel! Trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, phương chi ngôi nhà con xây cất đây!” - bài đọc một.

Anh Chị em,

“Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống!”. Thế nhưng, không phải mọi truyền thống đều đáng để giữ lấy. Chúng phải được đo lường bằng Lời Chúa. Đó là lý do tại sao việc lắng nghe Lời Chúa là một điều không thể thiếu trong đời sống Kitô hữu. Đức Phanxicô rất mực quan tâm; ngài đặc biệt nhắc nhở chúng ta phải đọc và học biết Lời Chúa thường xuyên, “Thiên Chúa, Đấng ‘vĩ đại hơn bất cứ điều gì’, đã bày tỏ khuôn mặt đích thực của Ngài một cách độc đáo và trọn vẹn nơi Chúa Giêsu. Ngài là hiện thân của Chúa Cha mà chúng ta đang tìm kiếm, đã tìm kiếm và phải tìm kiếm mỗi ngày. Hãy quay về với Chúa Giêsu, lấy Ngài làm chuẩn mực cho mọi đối chiếu; hãy để Lời ngài soi sáng tâm trí, bổ sức linh hồn; và như thế, chúng ta sẽ được bổ trợ để thấy rõ hơn điều gì là của Thiên Chúa và điều gì không thuộc về Ngài!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cứu Giáo Hội và cứu cả con khỏi những truyền thống kém cỏi, thiếu khôn ngoan và không vững chắc; đừng để Lời Chúa trở nên vô hiệu nơi chúng con!”, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

67    06-02-2024