Sidebar

Thứ Năm
30.05.2024

Thủ bản Kinh thánh bán đấu giá 3,8 triệu Mỹ kim

unibaselbriefweb1
 Bild: © Universität Basel (Symbolbild)


Một trong những thủ bản Kinh thánh cổ kính nhất thế giới được bán đấu giá, từ 3,8 triệu Mỹ kim, khoảng 3,5 triệu Euro.

Đó là văn bản bằng tiếng Kopte, một trong những hình thức mới nhất của ngôn ngữ Ai Cập, được viết trên giấy cói (Papyri) hồi thế kỷ thứ III và IV, từ năm 250 đến 350, và được viết tại một trong những đan viện Kitô đầu tiên. Nhờ khí hậu khô của Ai Cập, thủ bản được bảo tồn rất tốt.

Cuộc bán đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng Sáu năm nay, tại tiệm bán đấu giá quốc tế Christie’s ở Luân Đôn, theo trang mạng Abouna bằng tiếng Arập.

Thủ bản dài 104 trang, gồm 52 tờ bằng giấy cói gồm trọn thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ và sách Giona của Cựu ước, quen được gọi là thủ bản Crosby-Schoen, theo tên của nhà sưu tập Martin Schoen người Na Uy. Ông thủ đắc các tài liệu này hồi năm 1988 và là một trong những văn bản bằng giấy cói được gọi là Bodmer. Các văn bản này được khám phá tại Ai Cập hồi thập niên 1950 và mang tên người thủ đắc là Martin Bodmer, trong đó có nhiều tác phẩm Kitô giáo, các phần của Kinh thánh và cả những sách đời, như tập thơ Iliad của Homer. Nhiều tài liệu bằng giấy cói của Bodmer, với các văn bản Kinh thánh cổ nhất hiện nay ở Bảo tàng viện Vatican.

(KAP, CNN 9-4-2024)

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA (10/4/2024)

135    11-04-2024