Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Thứ Hai Tuần 23 TN - A: Văn hóa sự sống

liht-house-seagull


PHÚC ÂM Lc 6, 6 – 11

 Một ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.

SUY NIỆM

VĂN HOÁ SỰ SỐNG

“Ngày Sabbat được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?”. 

Tại một ngôi làng ven rừng Phi châu, nhân viên y tế đã phun DDT trong các túp lều để diệt muỗi. Thằn lằn sống trong vách lều đã hấp thụ một lượng lớn DDT và chết; mèo ăn những con thằn lằn hấp hối, và chúng cũng chết; mèo chết, chuột xâm nhập. Sâu rơm, thức ăn của thằn lằn, tự do sinh nở nghiến nát lều. Chuột bọ lại nhiều, dẫn đến dịch hạch!

Kính thưa Anh Chị em,

Câu chuyện diệt muỗi sốt rét nói đến cái chết thể lý dây chuyền của những con vật tác hại môi trường. Tin Mừng hôm nay nói đến cái chết tinh thần dây chuyền do những kẻ sống theo văn hoá sự chết. Nhưng với Chúa Giêsu, Ngài dạy một nền ‘văn hoá sự sống!’.

Những người biệt phái cho rằng, ngay việc làm điều lành trong ngày Sabbat cũng không được phép. Họ từng bảo, “Có sáu ngày người ta phải làm việc; vậy các người hãy đến xin chữa bệnh trong các ngày đó, đừng đến trong ngày Sabbat!”. Đó là những kẻ sống theo văn hoá sự chết, những người bóp chết cốt lõi yêu thương của lề luật.

Với Chúa Giêsu, điều lành có thể được thực hiện bất kể ngày nào, lúc nào; bất kể người khác nghĩ gì và bất kể mọi chống đối. Đó là luật của Tin Mừng, của tình yêu. Ngài đến để kiện toàn luật đó. Chẳng hạn, hôm nay, Ngài không ngại chữa lành một người bại tay trong ngày Sabbat, dẫu chung quanh, nhiều kẻ rình chực để tố cáo Ngài. Không gì ngăn cản Ngài thực hiện hành vi tốt lành này. Tin Mừng nói, “Đưa mắt nhìn mọi người, Ngài bảo người ấy, “Anh giơ tay ra!”, anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường”.

Thư Côlôssê hôm nay cũng nói đến ‘văn hoá sự sống’. Phaolô viết, “Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Ngài là Hội Thánh”. Phaolô chấp nhận thiệt thòi, khổ đau, cho người khác và cho chính Hội Thánh; nhờ ngài, Hội Thánh ‘được sống và lớn lên’. Đó cũng là tâm tình tạ ơn của Thánh Vịnh đáp ca, “Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang!”.

Anh Chị em,

“Ngày Sabbat được phép làm điều lành hay điều dữ?”. Suy nghĩ và hành xử của Chúa Giêsu, của Phaolô trái với suy nghĩ và hành xử của các biệt phái và tinh thần thế tục ngày nay. Điều này đặt chúng ta trước một chọn lựa! Tôi đang đi theo hướng nào? Luật của Tin Mừng hay thói đời? Hãy như Phaolô, chịu thiệt thòi cho người khác và Hội Thánh được sống. Chỉ ân sủng của Thiên Chúa mới đẩy chúng ta đến chỗ dám sống và dám chết cho nền văn hoá này. Chúa Giêsu không chỉ truyền cảm hứng, Ngài sống điều Ngài dạy, và ban sức mạnh để bao người, bao vị thánh đã và đang làm những điều tốt đẹp như Ngài. Hãy học nơi Ngài cách thức trở thành những ngọn hải đăng của ‘ánh sáng ban sự sống’ giữa ‘một nền văn minh u minh’ không có tình thương, văn minh sự chết!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con là một trong những nguyên nhân của những ‘cái chết tinh thần dây chuyền’ cho anh chị em con trong thế giới không mấy quang minh ngày nay!”, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

89