Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

Thứ tha...

image0-212345


Lạy Chúa đầy lòng tha thứ của con!

Đã hơn 70 lần bẩy và có lẽ sẽ còn nhiều lần lắm Chúa vẫn sẽ chấp nhận tha thứ cho con. Lòng thương xót sâu thẳm khôn lường của Chúa là như thế đó. Xin ban cho con một tấm lòng xứng đáng với sự tha thứ đó Chúa ơi, bằng cách giúp con biết tha thứ cho tất cả mọi người như Chúa luôn tha thứ cho con.

Xin giúp con mãi thứ tha như vậy, không phải chỉ là cố để quên đi, nhưng thứ tha từ tận đáy lòng mình.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

404