Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên: Đủ yếu

ordaining

PHÚC ÂM Mt 10, 1 - 7

Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.”

SUY NIỆM

ĐỦ YẾU

“Chúa Giêsu sai mười hai ông ấy đi”.

Hudson Taylor - nhà truyền giáo vĩ đại - trả lời một người khen ngợi ông: “Tất cả những người khổng lồ của Chúa đều là những người yếu! Chúa tìm khắp thế giới một người đủ yếu; và khi tìm thấy tôi, Ngài nói, ‘Con đủ yếu!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Ơn gọi của ‘người khổng lồ’ Taylor - đạt tiêu chuẩn ‘đủ yếu’ - được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay qua những con người mà với họ, Chúa Giêsu sẽ xây dựng Nước Trời. Không có sự đáp trả của những con người này, chúng ta không biết Chúa Giêsu sẽ bắt đầu làm sao trong việc xây dựng Vương Quốc Nước Trời. Thật huyền nhiệm!

Nhiều người đã ở trên núi với Chúa Giêsu hôm ấy, nhiều người bị thu hút bởi Ngài và mong được gần Ngài, nhưng chỉ có mười hai người nhận được lời gọi để trở thành tông đồ. Họ được gọi bằng tên, có nghĩa là Chúa Giêsu biết rõ mỗi cá nhân khi Ngài gọi, bao gồm tất cả mọi khiếm khuyết và yếu đuối của mỗi đương sự. Ngài không hỏi họ về lý lịch, sở thích, bảng điểm. Sự lựa chọn của Ngài thuộc quyền tối cao của Chúa Cha, thể hiện qua việc Ngài thức suốt đêm để cầu xin. Những người này không thể nghĩ rằng, đã có một số sai lầm hoặc một số tính toán sai lầm; vì lẽ, chính Chúa Giêsu - Đấng không lừa dối ai, cũng không thể bị ai lừa dối - gọi họ!

Chúa Giêsu tự do gọi; cũng trong tự do, nhóm Mười Hai đáp lại! Ngài không đưa các thiên thần từ trời xuống để áp đảo họ hợp tác; Ngài chỉ cầu nguyện với Chủ Mùa. Ơn gọi tông đồ không phải là vấn đề ai đó muốn trở thành tông đồ, cũng không phải do tài năng hay cảm xúc của ai đó hấp dẫn Đấng kêu gọi; nhưng là sự nhận biết Thiên Chúa dựa trên đức tin về việc được Ngài gọi. Tại sao tôi đang ở đây, một con người hèn yếu như tôi? Không bao giờ chúng ta hiểu, chỉ Thiên Chúa mới hiểu. Ngài gọi, Ngài muốn bạn và tôi thưa “Vâng!”. Thế thôi! Đây là câu trả lời duy nhất mà một môn đệ phải kiếm tìm; bất cứ điều gì khác sẽ chỉ làm chậm trễ sự cấp bách của sứ mệnh!

Bài đọc Hôsê cho thấy ơn gọi lạ lùng của một con người ‘đủ yếu’ nhanh nhạy đáp lại tiếng Chúa khi ông được sai đến với dân, một dân chạy theo ngẫu tượng, bụt thần. Hôsê lên tiếng kêu gọi họ trở về với Ngài, “Đây là lúc phải tìm kiếm Chúa”. Thánh Vịnh đáp ca có chung một sứ điệp, “Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan!”.

Anh Chị em,

“Chúa Giêsu sai mười hai ông ấy đi”. Huyền nhiệm của ơn gọi không chỉ được gặp thấy nơi Taylor, Hôsê, nhóm Mười Hai, nhưng rõ nét nhất nơi Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa toàn năng trời cao không chứa nổi, lại bỏ trời mà xuống trong hình hài ‘đủ yếu’ của một phàm nhân. Ấy thế, Ngài đã đến thực thi ơn cứu độ trong kế hoạch vĩ đại của Chúa Cha, đã chu toàn thánh ý Chúa Cha một cách tuyệt vời. Ngài ‘đủ yếu’ để vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Bạn và tôi cũng hãy sống làm sao như muốn nói với Ngài rằng, con ‘đủ yếu’ để Chúa chọn con; nhưng với ân sủng và sức mạnh Chúa ban, con cũng sẽ là người khổng lồ đem Chúa cho thế giới!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dù con chưa ‘khổng lồ’, nhưng xin cứ chúc lành cho những công việc nhỏ bé của con, một đứa ‘thừa yếu’. Với Chúa, chúng vẫn có thể trở nên vĩ đại!”, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

71    10-07-2024