Sidebar

Thứ Năm
26.05.2022

432

Tuần Thánh năm 2022 này thật đặc biệt nếu chúng ta để ý đến những chương trình mục vụ của Giáo hội, khi các vị chủ chăn mời gọi chúng ta hướng đến một Hội thánh hiệp hành....

 

177

Theo bước Đức Giáo hoàng Phanxicô, Cha James Hanvey, SJ lập luận rằng sự nhấn mạnh ngày càng tăng về việc Giáo Hội cần phải hiệp hành hơn, điều đó không chỉ là một cuộc...

 

1 2 3 >