Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

311

Chúng ta đã có dịp chia sẻ về sự phân định cá nhân[1]. Bài viết này nhấn mạnh đến chiều kích cộng đoàn của sự phân định – hay sự phân...

 

1279

Tuần Thánh năm 2022 này thật đặc biệt nếu chúng ta để ý đến những chương trình mục vụ của Giáo hội, khi các vị chủ chăn mời gọi chúng ta hướng đến một Hội thánh hiệp hành....

 

554

Theo bước Đức Giáo hoàng Phanxicô, Cha James Hanvey, SJ lập luận rằng sự nhấn mạnh ngày càng tăng về việc Giáo Hội cần phải hiệp hành hơn, điều đó không chỉ là một cuộc...

 

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 >