Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Thường huấn cho các tu sĩ để tránh nạn “bỏ dòng hàng loạt”

 

 

Để không có nguy cơ bỏ đời sống tu trì, Đức Phanxicô xin các anh em dòng Tiểu đệ phải được đào tạo thường xuyên. Ngày thứ hai 17 tháng 6, Đức Phanxicô tiếp các tu sĩ Dòng về tham dự tổng công nghị tại phòng Clementine của Dinh Tông Tòa, trong dịp này ngài xin các Dòng Tiểu đệ đào tạo đầy đủ để tránh nạn “xuất dòng” ảnh hưởng đến đời sống chức thánh và thánh hiến. 

Giữ di sản “đặc sủng” của Dòng

Đức Phanxicô ghi nhận, gần đây, Tòa Thánh đã phê chuẩn hiến chương đổi mới của Dòng, vì công việc xem lại là một đòi hỏi cần thiết, các hiến chương vẫn là công cụ để giữ di sản “đặc sủng” của Dòng và đời sống của Dòng trong tương lai. Đây là một cách cụ thể để theo Chúa Kitô. 

Các chọn lựa dứt khoát của cuộc sống không phải là thời trang

Đức Phanxicô nói tiếp, để luôn thích ứng hơn khi theo Chúa Kitô, các anh em Tiểu đệ phải được đào tạo đầy đủ trong Dòng. Việc đào tạo này phải được cá nhân hóa, bao gồm tất cả các chiều kích của con người và phải là “hành trình” của cả một đời được tôi rèn trong lòng trung tín.

Đức Phanxicô cân nhắc, thật vậy, các chọn lựa quyết định của cuộc sống không phải là chuyện thời trang. Nó đòi hỏi các nhà huấn luyện phải vững chãi và phải lắng nghe, phải là bậc thầy trong nghệ thuật phân định. Chỉ bằng cách này, “việc bỏ ơn gọi hàng loạt” ảnh hưởng đến đời sống linh mục và thánh hiến mới có thể được kiềm chế. 

Phục vụ người khác theo hình ảnh Chúa Kitô

Đức Phanxicô nhấn mạnh, “thiểu số” của dòng đặc biệt đi ngược với lô-gích của thế gian. Thế gian đi tìm thành công bằng mọi giá và chuộng các thái độ “lãnh chúa”, nhưng Thánh Phanxicô Assisi xin anh em tiểu đệ phục vụ người khác theo hình ảnh Chúa Kitô. Công việc này thực sự phải là “tham vọng duy nhất” của Dòng Phanxicô. Theo cách này, các tu sĩ Dòng sẽ là “ngôn sứ” trong một thế giới bị cám dỗ bởi quyền lực.

Các sư huynh Dòng Tiểu đệ là một trong ba dòng khất thực của đại gia đình Phanxicô. Có mặt trên hơn 40 quốc gia, họ có khoảng 4.000 tu sĩ trên toàn thế giới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

826    18-06-2019