Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Tình bạn với Chúa và với nhau trong Phim ngắn “Sứ mệnh 2”“Tình Bạn” - sắp được trình chiếu - muốn diễn tả tình thân hữu rất thánh thiêng và tuyệt vời.

“Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15,15). “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13)

Với những lời nói trên đây, Chúa Giêsu muốn chúng ta trở thành bạn hữu vô cùng thân thương của Chúa. Ngài đã hy sinh mạng sống cho bạn hữu của Ngài, đã lấy chính Thịt Máu Ngài làm lương thực cho ta để ta trở nên một với Chúa, được trở thành con Thiên Chúa, được chung sống với Chúa Ba Ngôi: “Những ai đón nhận Đức Kitô, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12); “Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17,24); “Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con” (Ga 17,22).

Tình bạn này được thể hiện ngay trong mối tương quan giữa “vị mục tử” và “con chiên” trong dụ ngôn “Người mục tử nhân lành”. Khi kể dụ ngôn này, Chúa Giêsu dùng hình ảnh những “con chiên” đang cần đến “chủ chăn” để nói lên mối thân tình và sự hy sinh của vị mục tử cho “đàn chiên” của Ngài: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên… Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi…” (x. Ga 10,11-15). Chúa Giêsu còn được gọi là “Chiên Thiên Chúa” chịu sát tế để cứu “đàn chiên” (Ga 1,35). Như vậy, vị mục tử Giêsu cũng chính là “Chiên Thiên Chúa” và là bạn thân tình của từng “con chiên” trong “đàn chiên” của Ngài, đã hy sinh mạng sống để giúp cho từng “con chiên” trở thành con Thiên Chúa khi kết hiệp với Ngài.

Những tông đồ đi theo Chúa, chung chia sứ mệnh mục tử với Chúa Giêsu, chính là được mời gọi sống trong tình bạn thân thiết như thế với Chúa, với nhau và với những người Chúa trao phó cho mình chăm sóc. Tất cả đều trở thành con Thiên Chúa trong tình bạn thắm nồng. Phim ngắn “Sứ mệnh 2: “Tình Bạn” - sắp được trình chiếu - muốn diễn tả tình thân hữu rất thánh thiêng và tuyệt vời ấy.


Nguồn: Kênh Phim truyện Mục vụ

của Ủy ban Truyền thông / HĐGMVN (22/6/2024)

186    23-06-2024