Sidebar

Thứ Ba
05.12.2023

Tĩnh tâm năm Linh mục Giáo phận Vĩnh Long 2022

Kỳ tĩnh tâm Linh mục thường niên 2022 của Giáo phận Vĩnh Long bắt đầu từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022.

Kỳ tĩnh tâm lần này, các Linh mục vừa lắng nghe Lời Chúa dạy bảo qua Kinh nguyện và Suy gẫm, vừa học hỏi đề tài "Những khủng hoảng và thử thách trong đời Linh mục" do Đức cha Phêrô, Giám mục Vĩnh Long chia sẻ. Các Linh mục có dịp nhìn lại những khủng hoảng trong đời Linh mục, những thử thách mà Linh mục gặp phải, để từ đó có những quyết định sống hầu thích ứng với những hoàn cảnh cụ thể mà cuộc khủng hoảng và thử thách đặt ra.

Đây cũng là dịp để các Linh mục ngồi lại với nhau, xung quanh vị cha chung của Giáo phận là Đức cha Phêrô, đề ra đường hướng mục vụ chung cho toàn Giáo phận trong năm Phụng vụ sắp tới.

Ngoài ra, Đức cha Phêrô cũng không quên nhắn nhủ các linh mục cùng hiệp ý cầu nguyện cho cha Đôminicô Bùi Văn Đằng là linh mục đoàn trong giáo phận Vĩnh long và cũng là người anh em đáng kính vừa mới qua đời.

Tạ ơn Chúa đã cho các Linh mục của Giáo phận có một kỳ tĩnh tâm sốt sắng. Xin Chúa và Mẹ Maria đồng hành với Giáo phận trong năm Phụng vụ mới này.
BBT WGPVL

tinhtamlinhdoangpvl2022optimized-1

2287