Sidebar

Chúa Nhật

24.10.2021

Tĩnh tâm ngày 2

Chủ trì buổi họp: Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

Báo cáo của các ban mục vụ: Ơn Gọi và hai Trung Tâm Hành Hương (Fatima Vĩnh Long và La Mã Bến Tre)

1. Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương phụ trách các Dòng Tu: Dòng Kitô Vua, Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum. Nhìn chung, tình trạng thiếu ơn gọi là vấn đề đáng quan tâm trong thời đại này đối với các Dòng Tu trong Giáo phận. Các thiết bị công nghệ đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống ơn gọi của một số tu sĩ, đây là vấn đề cần lưu ý. Xin Quý Cha trong các họ đạo tích cực khuyến khích ơn gọi cho các em.

2. Cha Phêrô Hồ Hoàng Vũ phụ trách các Dự Tu Tiền Chủng Viện: Năm nay, do tình hình dịch bệnh nên không tổ chức được ngày Ơn Gọi (Chúa nhật Chúa Chăn Chiên Lành) và ngày họp mặt Gia Đình Chủng Viện (đầu tháng 9). Nhìn chung, các em dự tu hiện tại có khởi sắc hơn năm vừa qua. Xin Quý Cha trong các họ đạo khuyến khích, quan tâm nhiều hơn đối với các em có ý hướng đi tu.

3. Cha Phêrô Nguyễn Kim Tùng phụ trách Đại Chủng sinh: báo cáo tình hình các Thầy ở Đại Chủng Viện, cũng như các năm qua, năm nay số lượng các Thầy đi thực tập mục vụ vẫn bị thiếu nhiều so với nhu cầu tại các họ đạo.

4. Cha Gioan Lê Tiến Thiện phụ trách Trung Tâm Hành Hương Fatima Vĩnh Long: Trong năm qua Trung Tâm Hành Hương Fatima Vĩnh Long có nhiều thay đổi về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên số lượng người đến hành hương bị giảm. Trong thời gian tới, Trung Tâm sẽ tiện nghi hơn nữa để đáp ứng nhu cầu hành hương cho anh chị em.

5. Cha Đôminicô Nguyễn Hữu Trung phụ trách Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre: Khách hành hương đến viếng Đức Mẹ ngày càng đông. Khách hành hương rất hài lòng về cách tiếp đón cũng như cơ sở vật chất tại Trung Tâm Hành Hương này. Sắp tới, xây dựng thêm một nhà mục vụ với diện tích lớn để đáp ứng đủ cho nhu cầu của Trung Tâm trong những ngày cao điểm.
img0720
img07211
img0724
img0725


800