Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Tĩnh tâm thường niên linh mục giáo phận: ngày 29/11/2023

z4928381674823440a35f91f96d9de37432c12aabd9580
Lúc 6h00, Đức Cha Ph
êrô chủ sự Thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho các Giám mục, linh mục, thân nhân, ân nhân của giáo phận đã qua đời.

Lúc 8h, Đức Cha chia sẻ về đề tài Mẹ Maria định hình linh mục, đào tạo linh mục tín thác vào Mẹ Maria. Linh mục tìm cách chỉ ra sự trợ giúp mạnh mẽ khi kết hợp chặt chẽ với Mẹ Maria, cộng sự với Chúa Kitô linh mục...

Lúc 9h30 diễn ra báo cáo của một số ban trong giáo phận:

- Cha Gioan Phạm Hữu Diện, đặc trách các dòng tu, báo cáo tình hình nhân sự, thuận lợi và khó khăn trong việc đào tạo nhân sự các hội dòng và hướng tương lai, xin Đức Cha và quý cha cầu nguyện nhiều cho các hội dòng.

- Cha Phêrô Hồ Hoàng Vũ, đặc trách ban mục vụ ơn gọi, báo cáo về tổ chức các sự kiện trong năm, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong việc đào tạo ơn gọi, hướng đến tương lai qua việc kiếm tìm mầm ơn gọi trong các họ đạo...

- Cha Giuse Lê Công Luận, đặc trách chủng sinh giáo phận, chia sẻ một vài thông tin về số lượng chủng sinh, những nhận định chung về chủng sinh và lời cám ơn Đức Cha và quý cha đóng góp tài chính cho các thầy Đại chủng viện...

- Cha Giuse Trương Hoàng Phủ đặc trách ban mục vụ gia đình chia sẻ về định hướng trong 3 năm sắp tới dựa trên Lời Chúa, Thánh Thể, Việc cư xử bác ái và các phương tiện truyền thông để cổ võ và xây dựng hiệp thông trong gia đình.

Buổi chiều, lúc 14h15, Đức Cha trình bày đề tài Đức Maria định hình linh mục như một Đức Kitô - linh mục khác, suy niệm hằng ngày với Mẹ Maria về Đức Kitô - linh mục, các linh mục cần dành thời gian trong ngày để suy niệm với Lời Chúa....

Lúc 17h, Chầu Thánh Thể và đọc Kinh Sách. Sau đó, lúc 19h, kinh tối, lần chuỗi, hướng ý suy niệm Tin Mừng và tập hát chuẩn bị cho Thánh lễ hôm sau.

 z4928381702982c80359ce419f6fd753ed9e845da6b3c2

Truyền thông Giáo phận Vĩnh Long

864    30-11-2023