Sidebar

Thứ Sáu
23.02.2024

Tĩnh tâm thường niên linh mục giáo phận: ngày 30/11/2023

tt3011
Lúc 6h
, Đức Cha chủ sự Thánh lễ với ý chỉ cầu cho các thân nhân và ân nhân của giáo phận. Sau Thánh lễ có chụp hình lưu niệm chung.

Lúc 8h, Đức Cha chia sẻ đề tài Đức Maria định hình cho linh mục cách sống bằng đức tin. Đức tin giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách, sau bài chia sẻ linh mục đoàn suy niệm tiếp tục về đề tài.

Lúc 9h30, chương trình tiếp tục diễn ra với buổi báo cáo của các ban: Ban Quới chức của Cha Giacobe Nguyễn Văn Mẫn, Ban Mục vụ Thiếu nhi cha Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm, Ban Mục vụ Giới trẻ Cha Matthêu Nguyễn Tấn Thuỵ. Các cha chia sẻ các sự kiện đã diễn ra trong năm và các sự kiện sẽ diễn ra sắp tới. Thuận lợi là được sự cộng tác của các cha sở...Chỉ có một vài khó khăn nhỏ, chủ yếu là kinh phí tổ chức... Sau đó là phần đóng góp ý kiến của quý Cha, sau hết là sự góp ý của Đức Cha. Phần chi sẻ thảo luận buổi sáng kết thúc vào lúc 10h30.

Buổi chiều, lúc 14h, Đức Cha chia sẻ tiếp theo với đề mục Đức Mẹ Maria giáo huấn linh mục về sự từ bỏ chính mình để theo Chúa.

Lúc 15h15, Đức Ông - Tổng Đại Diện chia sẻ về tông huấn Laudate Deum “Hãy Ngợi Khen Thiên Chúa” của Đức Thánh Cha Phanxicô về vấn đề khủng hoảng khí hậu...

Lúc 17h là giờ Chầu Thánh Thể và Kinh Sách. Buổi tối, lúc 19h, kinh tối, lần chuỗi, nghỉ đêm.

Ảnh Tĩnh tâm Linh mục Giáo phận Vĩnh Long 2023

Truyền thông Giáo phận Vĩnh Long

939